10/31/08

သင့္ အိမ္ ကုိ တည္ ေဆာက္ ပါ။

အသက္ အ ရြယ္ ၾကီး ရင့္ လွ တဲ့ လက္သမား ဆရာ တ ေယာက္ ဟာ သူ႕ အ လုပ္ ကုိ စြန္႕ လႊတ္ အ နား ယူ ဖုိ႕ အခ်ိန္ ေရာက္ ရွိ လာ ခဲ့ တယ္။ သူ ဟာ ဒီ လက္ သ မား အ လုပ္ ကုိ စြန္႕ ျပီး လြတ္ လြတ္ လပ္လပ္ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ပါး ပါး အ တုိး ခ် ျပီး မိ သား စု ေတြ နဲ႔ ဘဝ ကုိ အ ခ်ိန္ ကုန္ ျဖတ္ သန္း ဖုိ႕ အ ေၾကာင္း၊ ပင္ စင္ ယူ စီ မံ ကိန္း ေတြ ကုိ သူ႕ ရဲ႕ ကန္ ထရုိက္ တာ ကုိ ေျပာ ျပ ခဲ့ တယ္။ သူ ဟာ အ နား ယူ ေတာ့ မွာ ျဖစ္ တဲ့ အ တြက္ ေၾကာင့္ သူ ရဲ႕ အ ပတ္ စဥ္ လ စာ ေလး ကုိ လႊမ္း တမ္း တ ေန ရေတာ့ မယ္ ဆုိ တာ ေတြ ကုိ ရင္ ဖြင့္ လုိ႕ ေန ခဲ့ တယ္။ သုိ႕ ေသာ္ လည္း ကန္ ထ ရုိက္ တာ ဟာ သူ႕ ရဲ႕ အား ကုိး ရတဲ့ အ လုပ္ သမား တ ေယာက္ ဆုံး ရွဴံး ရ မွာ ကုိ စိတ္ မ ေကာင္း ျဖစ္ ေန ခဲ့ တယ္။အဲ ဒီ ေနာက္ မွာ ေတာ့ လက္ သ မား ဆ ရာ ကုိ သူ႕ အ တြက္ ေနာက္ ဆုံး အ ေန နဲ႕ အိမ္ တ လုံး ထပ္ ေဆာက္ ေပး ဖုိ႕ ေတာင္း ေတာင္း ပန္ပန္ နဲ႔ သူ ကုိ မ်က္ နွာ သာ ေပး ရန္ ခြင့္ ေတာင္း လာ လုိက္ ေတာ့ တယ္။ လက္ သမား ဆရာ ဟာ သူ မ လုပ္ ေပး ရင္ လဲ မ ေကာင္း တတ္ လုိ႕ လုတ္ ေပး ဖုိ႕ ကုိ ဂတိ ေပး လုိက္ ရ တယ္။ ဒါ ေပ မယ့္ အ လုပ္ ခ်ိန္ တုိင္း မွာ သူ ဟာ စိတ္ ပါ လက္ ပါ လုပ္ ကုိင္ မႈ မ ရွိ ခဲ့ ပါ ဘူး။ အဲဒီ အ ျပင္ သူ ဟာ သစ္ သား အ ေဟာင္း ေတြ၊ ပစၥည္း အေဟာင္း ေတြ နဲ႕ အ ဆင့္ အ တန္း နွိမ့္ က် တဲ့ ပုံ စံ ဒီ ဇုိင္း ေတြ ကုိ အ ဓိ က ထား ၍ အ သုံး ျပဳ ကာ အိမ္ ကုိ ျပီး လ်င္ ျပီး ေရာ ဆုိ တဲ့ သ ေဘာ နဲ႕ ျဖစ္ သ လုိ ေဆာက္ခဲ့ တယ္။ သူ ရဲ႕ အ သက္ ေမြး ဝမ္း ေၾကာင္း ပ ညာ ကုိ ဒီ လုိ ျပဳ လုပ္ ျခင္း ျခင့္ အ ဆုံး သတ္ တာ ဟာ စိတ္ မ ေကာင္း စ ရာ ဘဲ ျဖစ္ တယ္။လက္ သ မား ဆရာ ဟာ အ ခ်ိန္ တန္ လုိ႕ ေဆာက္ ျပီး သြား တဲ့ အ ခါ မွာ ကန္ ထ ရုိက္ တာ ဟာ အိမ္ ကုိ ေစ့ေစ့ စပ္စပ္ လာ ၾကည့္ ခဲ့ တယ္။ အဲ ဒီ ေနာက္ မွာ သူ ဟာ လက္ သမား ဆရာ ၾကီး ကုိ အိမ္ ေသာ့ လွမ္း ေပး ျပီး ေျပာ လုိက္ တယ္။
" ေရာ့ အိမ္ ေသာ့ ဒီ အိမ္ က ခင္ ဗ်ား အ တြက္ က်ြန္ ေတာ္ ရဲ႕ လက္ ေဆာင္ ေပါ့ "
လက္ သမား ဆရာ ဟာ ကုိ အ ေတာ္ ကုိ အံ့ အား သင့္ သြား တယ္။ သိပ္ ကုိ ရွက္ စ ရာ ေကာင္း တဲ့ အ ရာ ပါဗ်ာ။ သူ ကုိယ္ သူ ရွက္ ျပီး ေနာင္ တ မ်ား စြာ လဲ ရ ေန ခဲ့ တယ္။ သူ ျပီး ျပီး ေရာ ဆုိ ျပီး ေဆာက္ ခဲ့ တဲ့ အိမ္ ေလး ဟာ သူ ကုိယ္ တုိင္ ေန ရမယ့္ အိမ္ ျဖစ္ တယ္ ဆုိ တာ အ စ က တည္း က သာ သူ သိ ခဲ့ ရင္ သူ ဒီ ထက္ ပုိျပီး ေ ကာင္း ေအာင္ ေဆာက္ မွာ ေသ ခ်ာ ပါ တယ္။

က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ တ ေတြ လက္ သ မား ဆရာ ဘက္ ကုိ ဝင္ ၾကည့္ ၾက ရ ေအာင္ လာ း ဗ်ာ။ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဟာ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ေန ထုိင္ ရ မယ့္ အိမ္ မွန္း မ သိ ဘဲ အိမ္ ထဲ မွာ ထည့္ ရ မယ့္ အ ေကာင္း ဆုံး ဆုိ တာ ေတြ ကုိ လ်စ္ လ်ဴ ရွဴ ျပီး ေန႕ ရွိ သ ၍ ျဖစ္ သ လုိ ေဆာက္ လုပ္ လာ ခဲ့ မိ တာ ေနာက္ ဆုံး တ ေန႕ မွာ အဲဒီ အိမ္ ဟာ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ေန ရ မွန္း လည္း သိ ေရာ အ စ က ေန ျပန္ ျပင္ ျပီး ဒီ ထက္ ေကာင္း ေအာင္ ျပန္ လုပ္ ဖုိ႕ ဆုိ တာ မ ျဖစ္ နဳိင္ ေတာ့ ပါ ဘူး။ အ စ က သာ သိ ရင္ ရင္ ဒီ ထက္ ကုိ အ ဆ ေထာင္ နဲ႔ ေသာင္း နဲ႕ ခ်ီ ျပီး ေကာင္း ေအာင္ ေဆာက္ ျဖစ္ မွာ ေသ ခ်ာ ပါ တယ္။ အ ခု ေတာ့ အ ေနာက္ ကုိ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ျပန္ သြား လုိ႕ လဲ မ ရဘူး။ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဟာ လက္ သ မား ေတြ ဘဲ ျဖစ္ ၾက တယ္။ ေန႕ စဥ္ ေန႕ တုိင္း သံ ရုိက္ ရ တယ္။ ပ်ဥ္ ခင္း ရ တယ္။ အကာ အ ရံ ေတြ ေဆာက္ ရ တယ္။ အ စ ရွ္ိ က သ ျဖင့္ ေပါ့ ဗ်ာ။ " ဘ ဝ ဆုိ တာ ကုိယ္ ေန႕ တုိင္း လုတ္ ေဆာင္ ရ တဲ့ စီ မွန္ ကိန္း ဘဲ ျဖစ္ တယ္ " လုိ႕ ပညာ ရွိ တ ဦး က လည္း အ ဆုိ ရွိ ဖူး ပါ တယ္။ ယ ေန႕ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဘာ ကုိ ေဆာင္ရြက္ ရ မည္ ဆုိ တဲ့ သေဘာ ထား ကုိ သိ ရွိ ရ မယ္။ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဟာ မ နက္ ျဖန္ မွာ ေန ရ မယ့္ အိမ္ ကုိ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ကုိယ္ တုိင္း စ နစ္ တ က် ပ ညာ ရွိ စြာ ကူ ညီ ျပီး ေဆာက္ လုပ္ နဳိင္ ရ မယ္။

အညၾတ (ေခတၱ န ယူး ေယာက္)
ဘာ သာ ျပန္

ဤဘာသာျပန္အားေအာက္ပါဝက္ဖ္ဆုိဒ္မွျပန္ဆုိထား၏။အနည္းအက်င္းျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။
http://www.indianchild.com/building_your_house.htm
မူရင္းအားအထက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဖ္ဆိုဒ္တြင္ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳနဳိင္သည္။

ဘယ္ အ ေကာင္ နွစ္ မွာ သင္ ေမြး လဲ

၁၃၇ဝ(ျမန္ မာ သ ကၠ ရာဇ္)
2008(ခရစ္ သကၠ ရာဇ္)
4706(တ ရုတ္ သကၠ ရာဇ္)

တ ရုတ္ နွစ္ အ လုိက္ အ ေကာင္ မ်ား

Ox Tiger Hare Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig Rat
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2004 2005 2006 2007 2008
ႏြား က်ား ယုန္ န ဂါး ေျမြ ျမင္း ဆိတ္ ေမ်ာက္ ၾကက္ ေခြး ဝက္ ၾကြက္
၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၀၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈

10/30/08

နွင္း ဆီ တန္ ဖုိး

ရုိး သား ေျဖာင့္ မတ္ တဲ့ လူ တစ္ ေယာက္ ဟာ တေန႕ မွာ နွင္းဆီ ပန္း မ်ဳိး ေလး တစ္ ပင္ ကုိ စုိက္ ပ်ဴိး ဘုိ႕ အိမ္ ကုိ သယ္ လာ ခဲ့ ျပီး ပန္း မ ပြင့္ ခင္ မွာ ပန္း ပင္ ကုိ ဂရု တ စိုတ္ ေန႕ စဥ္ အ ခ်ိန္ မွန္ ေရ ေလာင္း ျခင္း ျဖင့္ ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာစနွစ္ တ က် ၾကည့္ ရွဳ ျပီး ေန ခဲ့ တယ္။ အ ခ်ိန္ တန္ ၾကာ လာ တဲ့ အ ခါ မွာ ပန္း ပင္ ေလး ဟာ မၾကာ ခင္ မွာ ပြင့္ ေတာ့ မယ့္ ပန္း ဖူး ေလး အ ျဖစ္ ကုိ ေရာက္ ရွိ လာ ခဲ့ တယ္။သုိ႕ ေပ မယ့္ လည္း ပန္း ပုိင္ ရွင္ ဟာ ပင္စည္ ေပၚ က အဆူး ေတြ ကုိ ေတြ႕ လုိက္ ရ တဲ့ အ ခါ မွာ တခု ေတြး မိ သြား ေတာ့ တယ္။ " အ ရမ္း လွ ပ ျပီး ေမႊး ၾကဳိင္ တဲ့ ပန္း တ ပြင့္ ဟာ ဘယ္ လုိ မွ ဒီ လုိ ခ်ြန္ ထက္ ျပီး အ ဆူး ေတြ မ်ား တဲ့ အ ပင္ က ေန ျဖစ္ လာ နဳိင္ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး " လုိ႕ သူ ဟာ ေၾက ကြဲ ဝမ္း နည္း စြာ ေတြး ေတာ ေန လုိက္ တယ္။ အဲ ဒီ အ တြက္ ေၾကာင့္ သူ ဟာ ပန္း ကုိ အ မႈ မဲ့ ထား ျပီး ဂ ရု တ စုိက္ ေရ ေလာင္း ျခင္း ကုိ ရပ္ ဆဲ လုိက္ ေတာ့ တယ္။ အဲ ဒီ အ တြက္ ေၾကာင့္ ဘဲ သိပ္ မ ၾကာ ခင္ မွာ ပြင့္ ေတာ့ မယ့္ နွင္း ဆီ ပန္း ေလး ဟာ ေသ ဆုံး သြား ခဲ့ ရတယ္။

ဒီ အရာ ကုိက်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဘ ဝ တ ေတြ နဲ႕ ယွဥ္ ၾကည့္ ၾက ရ ေအာင္ လား ဗ်ာ။ လူတုိင္း လူ တုိင္း မွာ နွင္းဆီ ေလး တ ပင္ ဆီ ရွိ ၾက ပါ တယ္။ လူ ေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ား မ်ား ဟာ ကုိယ့္ ကုိ ကုိယ္ ျပန္ ၾကည့္ ၾက ျပီး ေတာ့ အဆူး ေတြနဲ႕ အျပစ္ အ နာ အဆာ ေတြ ဘဲ ရွိတယ္ လုိ႕ ျမင္ ၾက တယ္။
ဘယ္ လုိ ေကာင္း တဲ့ အရာ မွ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ေတြ လုပ္ ေဆာင္ နဳိင္ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး လုိ႕ စိတ္ အား ငယ္ တတ္ ၾက တယ္။ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဟာ ကုိယ့္ ကုိ ကုိယ္ အ ထင္ ေသး စိတ္ နဲ႕ ဘယ္ အ ရာ ကုိ မ ဆုိ ျဖစ္ မ လာ နဳိင္ ဘူး၊ ရွိ မ လာ နဳိင္ ဘူး၊ ျပီး ေျမာက္ မ ေအာင္ ျမင္နဳိင္ ဘူး အ စ ရွိ သ ျဖင့္ သုိ႕ ေလာ သုိ႕ေလာ နဲ႕ လက္ ေလ်ာ႔ တတ္ၾက တယ္။ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ မွာ ရွိ တဲ့ ေကာင္း တဲ့ အ ရည္ အ ခ်င္း ေတြ ကုိ သ တိ မ မူ မိ ဘဲ ေရေလာင္း ဖုိ႕ ကုိ အ ျမဲ ေတြ ေဝ ေန တတ္ ၾက တယ္။ ဒီ လုိ အ က်ဳိး ဆက္ ေတြ ေၾကာင့္ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဆီ မွာ ရွ္ိ တဲ့ ပန္း ပင္ ေလး ေတြ ဟာ ပန္း ဖူး ေလး ဘဝ (သုိ႕) ပန္း ဖူး ဘဝ မ ေရာက္ ခင္ မွာ ဘဲ ျငဳိး ႏြမ္း ျပီး ေသ သြား တတ္ၾက တယ္။ ျပီး ေတာ့ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ စြမ္း ေဆာင္နဳိင္ တဲ့ အ ရာ ေတြ ကုိ အ မွန္ တ ကယ္ ရွိ ေန တာ ကုိ လစ္ လ်ဴ ရွဴ လုိက္ ၾက ေတာ့ တာ ပါ ဘဲ။
တခ်ဳိ႕ေသာ သူ ေတြ က ေတာ့ သူ တုိ႕ မွာ နွင္း ဆီ ပန္း ေလး ေတြ ရွိ တာ မ သိ ၾက ပါ ဘူး။လူ တ ေယာက္ အ တြက္ လက္ ဝယ္ ထား ရွိ သင့္ တဲ့ အေကာင္းဆုံး လက္ ေဆာင္ က ေတာ့ အဲ ဒီ လုိ နွင္းဆီ ပန္း ရွိ ေၾကာင္း မ သိ တဲ့ သူ ကုိ ကူ ညီ ေဖး မ သင့္ တဲ့ အ ရာ ဘဲ ျဖစ္ တယ္။ အျခား တ ေယာက္ရဲ႕ အ နာ ဂတ္ ပင္ စည္ ေပၚ က ဆူး ေတြ ကုိ သိမ္း ယူ ေပး ျပီး ေတာ့ သူ တုိ႕ရဲ႕ နွင္း ဆီ ပန္း ေလး ေတြ ကုိ သူ တုိ႕ ၾကား မွာ လွ ပ မႈ ရွိ ေအာင္ ရွာ ေဖြ ေပး သင့္ တယ္။ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ တာ သူ တုိ႕ မွာ ရွိ တဲ့ နွင္း ဆီ ကုိ ေဖာ္ ျပ ခဲ့ မယ္ ဆုိရင္သူ တုိ႕ ဟာ သူတုိ႕ ေတြ ရဲ႕ ဆူး ေတြ ကုိ ေအာင္ ျမင္ စြာ နွိမ္း နွင္း နဳိင္ လိမ့္ မယ္။ အဲဒီ ေနာက္ မွာ သူတုိ႕ ေတြ ရဲ႕ ပန္း ေတြ ဟာ အ ခ်ိန္ တုိင္း မွာ စြင့္ ကား ဖြင့္ ထား လာ မွာ မု ခ် ေသ ခ်ာ ပါ တယ္။က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဘဝ ထဲ ကုိ အဲ ဒီ လုိ အ မွား အ မွန္ ေတြ ကုိ သိ ရွိ ျပီး စိတ္ ထား ျမင့္ ျမတ္ တဲ့ လူ မ်ဴိး ေတြ ကုိ အသိ အ မွတ္ ျပဳ ျပီး ၾကဳိ ဆုိ အား ေပး လက္ ခံ သင့္ တယ္။ဒီ အ ရာ က ေတာ့ လူ တေယာက္ ကုိ ၾကည့္ ရွဴ ေစာင့္ ေရွာက္ ဖုိ႕ အ တြက္ အ က်င့္ ေကာင္း ေလး တ ခု ပါ ဘဲ။

(အဓိက က ေတာ့ ဘယ္ အ ရာ မ်ဳိး မ ဆုိ ဘာ ဘဲ လုတ္ ခဲ့ လုတ္ ခဲ့ အဲ ဒီ အ ရာ ကုိ ျပီး ေျမာက္ ေအာင္ လုတ္ သင့္ တယ္။ ကုိယ္ မွာ ရွိ ေန တဲ့ အ ရည္ အ ခ်င္း ကုိ မ ျမင္ တာ ေၾကာင့္ ေတြ ေဝ တြန္႔ ဆုတ္ ေန မယ့္ အ စား အ နည္း ဆုံး ၾကဳိး စား ျပီး လုတ္ ေဆာင္ ျခင္း ဟာ ဘာ မွ မ လုတ္ ဘဲ ထုိင္ ေန တာ ထက္ ကုိ ပုိ ျပီး ေကာင္း မွာ အ ေသ အ ခ်ာ ဘဲ မ ဟုတ္ ပါ လား ဗ်ာ။)

(အညၾတ)ေခတၱ နယူး ေယာက္
ဘာ သာ ျပန္


ဤဘာသာျပန္အားေအာက္ပါဝက္ဖ္ဆုိဒ္မွျပန္ဆုိထား၏။အနည္းအက်င္းျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။
http://www.indianchild.com/rose_within.htm
မူရင္းအားအထက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဖ္ဆိုဒ္တြင္ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳနဳိင္သည္။

10/29/08

ကုိခဲတန္ ရဲ႕ ဥပမာ

ခဲတန္ ျပဳ လုပ္ သူ တစ္ ေယာက္ ဟာ ကုိခဲတန္ ကုိ ခဲတန္ ဗူး ထဲ မ ထည့္ ခင္ မွာ စား ပြဲ ေပၚ မွာ တင္ ျပီး အ မွာ စကား ေလး ေတြ မွာ ေန ပါ တယ္။
" ကုိခဲတန္ ေရ မင္း ခဲ တန္ ေကာင္း ျဖစ္ ဘုိ႕ အ ခ်က္ ငါး ခ်က္ ကုိ သိဖုိ႕ လုိ အပ္ တယ္။" သူ က ကုိ ခဲတန္ ကု္ိ လွမ္း ေျပာ လုိက္ တယ္။
" မင္း ကုိ ကမာၻ ၾကီး ထဲ ကုိ မ ပုိ႕ ခင္ ဒီ အခု ေျပာ မဲ့ အ ရာ ကုိ အ ျမဲ သတိ ရ ေန ျပီး ဘယ္ ေတာ့ မွ မ ေမ့ ပါ နဲ႕။ ဒါ ဆုိ ရင္ မင္း ဟာ အ ေတာ္ ဆုံး အေကာင္းဆုံး ခဲ တန္ ျဖစ္ လိမ့္မယ္။
တစ္ အ ခ်က္။ ။မင္း ဟာ အေ ကာင္း ဆုံး အ ရာ ေတြ ကုိ စြမ္း ေဆာင္ နဳိင္ ဖုိ႕ မင္း ခြင့္ျပဳ ထား တဲ့ တစုံ တေယာက္ ရဲ႕ လက္ ကုိ မင္း ျမဲျမဲ ဆုပ္ ကုိင္း နဳိင္ ရ မယ္။
နွစ္ အ ခ်က္။ ။အ ခ်ိန္း တုိင္း အ ခ်ိန္း တုိင္းမွာ မင္း ဟာ ပုိ ျပီး ေကာင္း မြန္ ခ်ြန္ ထက္ တဲ့ ကုိခဲတန္ ျဖစ္လာဘုိ႕လုိအပ္တာ ေၾကာင့္ နာက်င္မႈ ဗဟုသုတ အေတြ႕အၾကဳံ ေပါင္း မ်ဳိး စုံ ေတြ႕ ရ မယ္္။
သုံး အ ခ်က္။ ။မင္္း ဟာ အ မွား တစုံ တရာ မွား ေရး မိတဲ့ အခါ မွာ အဲ ဒီ အမွား ေတြ ကုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ နဳိင္ ရမယ္။
ေလး အ ခ်က္။ ။အ ေရး ၾကီး ဆုံး အ ရာ က ေတာ့ မင္း ရဲ႕ ရင္ ထဲ က စိတ္ရင္း အ မွန္ စိတ္ ဓာတ္ ေတြ ဘဲျဖစ္ တယ္။
ငါး အ ခ်က္။ ။မင္း အ သုံး ျပဳတဲ့ စာ မ်က္ နွာ တုိင္း မွာ မွတ္ ရာ ေလး ေတြ မင္း ထား သင့္ တယ္။ ဘယ္ လုိ အ ေျခ ေ န မ်ဳိး မွာ ဘဲ ျဖစ္ ျဖစ္ မင္း ေနာက္ မ ဆုတ္ ဘဲ ေရွ႕ ဆက္ ေရး ခ် သင့္ တယ္။"
ကုိခဲတန္ ဟာ သေဘာ ေပါက္ သြြား ျပီးသူ႕ရင္ မွာ အဲဒီ အ ခ်က္ ေတြ ကုိ ေသ ေသ ခ်ာခ်ာ လုိက္ နာ ဖုိ႕ သံ ႏၷိ ဌာန္ ခ် ထား ျပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း၊နဲ႕ အျမဲ သ တိ တ ရရွိ ေန မယ္ ဆုိ တဲ့ အ ေၾကာင္း ကုိ ဂတိ ေပး ခဲ့ ျပီး ခဲတန္ဗူး ထဲကုိ ဝင္ သြား ခဲ့တယ္။

အ ခု ေတာ့ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ကုိ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႔ (ကုိခဲတန္) ေန ရာ က ဝင္ ျပီး ေန ရေအာင္။
တတ္ နဳိင္ သ ေလာက္ အေတာ္ ဆုံး လူ ျဖစ္ ေအာင္ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ကုိ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ၾကဳိး စား တဲ့ အ ခါ မွာ ကုိ ခဲ တန္ ရဲ႕ ဥပမာ ေလး ကုိ အ ျမဲသ တိ ရ က်င့္ သုံး သင့္ တယ္။
တစ္။ ။ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ တ ေတြ ဟာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး အ စ ရွိ တဲ့ အလုပ္ၾကီး အ ကုိင္ ၾကီး ေတြ ကုိ လုတ္ ေဆာင္ တဲ့ အခါ မွာ ဗုဒၶ ဘုရား ရွင္ ေတာ္ ျမတ္ ရဲ႕ အ ဆုံး အ မ ေအာက္ မွာ ဆုံး မ ထား ရွိ ခဲ့ တဲ့ ျမင့္ ျမတ္ တဲ့ စိတ္ ထား ကေလး ေတြ နဲ႕ ေဆာင္ ရြက္ လွ်င္ဘယ္ အ ရာ ကုိ မ ဆုိ ျပီး ေျမာက္ ္ေအာင္ ျမင္ နဳိင္ မွာ ျဖစ္ တယ္။
နွစ္။ ။ အ ခ်ိန္း တုိင္း အ ခ်ိန္း တုိင္းမွာ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဟာ ထက္ ျမက္ ေန ဖုိ႕ အ တြက္ လုိ အပ္ တာ ေၾကာင့္ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ရဲ႕ ဘဝ မွာ နာက်င္မႈ ေဝဒနာ အ ခက္ အ ခဲ ေပါင္း မ်ဳိး စုံ ဗဟုသုတ အေတြ႕အၾကဳံ ေတြ ကုိ ေက်ာ္ ျဖတ္ ဖုိ႕ အ တြက္ စိတ္ ဓာတ္ ျမင့္ မား သန္ မာ ေန ဖုိ႕ လုိ အပ္ တယ္ ။
သုံး။ ။ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဟာ ဘာ အ မွား ဘဲ လုပ္ ခဲ့ လုပ္ ခဲ့ ကုိယ္ လုပ္ မိ တဲ့ အမွား ေတြ ကုိ ျပဳျပင္နဳိင္ တဲ့ အ စြမ္း ရွိ ရမယ္။
ေလး။ ။ အ ေရး ၾကီး ဆုံး အ ပုိင္း က ေတာ့ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ရဲ႕ ရင္ ထဲ က စိတ္ ရင္း ေကာင္း ေစ တ နာ အ မွန္ ေတြ ထား တတ္ ဖုိ႕ ဘဲ ျဖစ္ တယ္။
ငါး။ ။ဘယ္ အ ရပ္ မ်က္ နွာ မွာ ဘဲ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဘ ဝ တုိး တက္ မႈ႕ အ တြက္ ေလွ်ာက္ လွမ္း၊ ေလွ်ာက္ လွမ္း ေရာက္ ရာ အ ရပ္ မွာ မိတ္ ေဆြ ေကာင္း ထာ း ရ မယ္။ ဘယ္ လုိ အ ေျခ အ ေ န အ ထား မ်ဳိး မွာ ဘဲ ျဖစ္ ျဖစ္ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဟာ ဆုံး ျဖတ္ ခ်က္ ခ် ျပီး ရင္ ေနာက္ မ ဆုတ္ ဘဲ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ အ လုတ္ ကုိ ျပီး ဆုံး ေအာင္ လုတ္ သင့္ တယ္။

ဒီ (ကုိခဲတန္) ဥပမာ ဟာ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဦး တည္ ခ်က္ ကုိ ျပီး ေျမာက္ လံႈ႕ေဆာ္ ေစ တဲ့ အ ျပင္ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ကုိ ထူး ျခား တဲ့ လူေတာ္ လူ ေကာင္း ေတြ ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္။
ျခဳံငုံ ေျပာ ရရင္ ေတာ့ ဘဝ ၾကီး ဟာ အ ဓိပၸာယ္ ျပည့္ စုံ မႈ မရွိ ဘူး၊ ဘာ တစ္ ခု မွ ကုိယ့္ အစြမ္း အစ နဲ႔ ျဖစ္ ေအာင္ မ လုပ္ နဳိင္ ဘူး အစ ရွိ တဲ့ အ ေတြး ေတြ ကုိ စိတ္ ပ်က္ လက္ ပ်က္ နွင့္ ေတြး ေတာ ေစ တဲ့ အရာ ကုိ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ကုိ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ဘယ္ ေသာ အ ခါ မွ ခြင့္ မ ျပဳ သင့္ ဘူး။

(အညၾတ)ဘာသာျပန္
ေခတၱ နယူးေယာက္ခ္


ဤဘာသာျပန္အားေအာက္ပါဝက္ဖ္ဆုိဒ္မွျပန္ဆုိထား၏။အနည္းအက်င္းျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။
http://www.indianchild.com/parable_of_the_pencil.htm
မူရင္းအားအထက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဖ္ဆိုဒ္တြင္ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳနဳိင္သည္။

10/28/08

လက္ေဆာင္ ေကာင္း

သိပ္မၾကာ ေသး ခင္ ကာ လ တုန္း ကေပါ့ ဖ ခင္ တေယာက္ ဟာ ငါး နွစ္ အရြယ္ သမီး ေလး တေယာက္ ကုိ အိမ္ မွာ ရွိ တဲ့ လက္ ေဆာင္ ပစၥည္း ထုပ္ တဲ့ ေရႊ ေရာင္ စကၠဴ ေလး ေတြ နဲ႕ ထုတ္ ျပီး ေမြး ေန႕လက္ေဆာင္ တ ခု ကုိ သူမ ေမြး ေန႕ မွာ ေပး ခဲ့ တယ္။ ေကာင္ မေလး ဟာ သူမ ရဲ႕ အ ေဖ ေပး တဲ့ လက္ ေဆာင္ ဗူး ကုိ ဖြင့္ ၾကည့္ လုိက္ တဲ့ အ ခါ မွာ ေတာ့ သူမ ကုိ ေဒါ သ အ မ်က္ ေျခာင္း ေျခာင္း ထြက္ ေစ ခဲ့ တယ္။ သူမ က ဖခင္ ျဖစ္ သူကုိ ေအာ္ ေျပာ လုိက္ တယ္။ " အေဖ မ သိ ဘူး လား အေဖ သူမ်ား တ ကာ ကုိ လက္ ေဆာင္ ေပး မယ္ ဆုိ တ စုံ တ ခု ေတာ့ ဗူး ထဲ မွာ ရွိသင့္ တာ ေပါ့ အခု ေတာ့ ဘာ မွ လည္း မ ရွိဘူး" ။ ဖခင္ ျဖစ္ သူ ဟာ သမီး ျဖစ္ သူ ကုိ အား ငယ္စြာ နဲ႕ ၾကည့္ လုိက္ ျပီး " အုိ သမီး ရယ္...အဲဒီ ဗူး ထဲ မွာ ဗလာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး သမီး ရာ။ ေဖေဖ့ နဳတ္ ခမ္း နဲ႕ အ နွမ္း ေတြ အ မ်ား ၾကီး ထည့္ ထား ပါ တယ္ သမီး ရယ္။ အဲဒီ အ နွမ္း ေတြ အား လုံး က သမီး အ တြက္ ၾကီး ပါ ဘဲ သမီး။ " သမီး ျဖစ္ သူ ဟာ အ ရမ္း ကုိ စိတ္ မ ေကာင္း ျဖစ္ သြား ျပီး သူမရဲ႕ လက္ ကုိ သူ မ အ ေဖ ပ ခုန္း ေပၚ ကုိ တြဲခုိ ျပီး ဖခင္ ကုိ အ သာ တ ၾကည္ နွမ္း ရွဴိက္ လုိက္ တယ္။ ျပီး ေတာ့ ဖခင္ ရဲ႕ နား နား ကုိ ကပ္ လုိက္ ျပီး သမီး ေလး ကုိ ခြင့္လႊတ္ ဖုိ႕ ေတာင္္း ပန္စ ကားတုိး တုိး ေလး ကပ္ေျပာ လုိက္ တယ္။ ဒီ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ က ေတာ့ သမီး ျဖစ္ သူ ဟာသူ မ တ သက္ စိတ္ မ ေကာင္း ျဖစ္ ေစ ခဲ့ တယ္။ သမီး ျဖစ္ သူ ဟာ သူ႕ ဖခင္ အ နွမ္း ေတြ ပါ တဲ့ ဗူး ေလး ကုိ သူ႕ ကု တင္ ေခါင္း ရင္း က ဗီ ဒုိ ေပၚ မွာ တ သက္ လုံး သိမ္း ထား ခဲ့ တယ္။ သူ မ ဟာ ျပ ႆနာ တခုခု ၾကဳံတုိင္း သူ႕ ဖ ခင္ ရဲ႕ အ နွမ္း ေတြ ပါ တဲ့ ဗူး ေလး ကု္ိ ထုတ္ ျပီး အား အင္ အ သစ္ ေတြ ရယူ ခဲ့ တယ္။


အ မွန္ တကယ္ ေတာ့ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ အ ေယာက္ ဆီ တုိင္း မွာ ဒီ လုိ အ ဖုိး မ ျပတ္ နဳိင္ တဲ့ အာရုံ ခံ စား မႈ႕ လက္ ေဆာင္ ဗူး မ်ဳိး ကုိ က်ြန္ ေတာ္ တုိ႕ ရဲ႕ မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိး၊ ညီ အစ္ ကုိ ေမာင္ နွ မ၊ နဲ႕ သူ ငယ္ခ်င္း ဆီ တုိင္း က ရ ျပီး သား ဘဲ ျဖစ္ တယ္။ ဒီ လုိ ရုိးရွင္း ျပီး တန္ဘုိး မ ျဖတ္ နဳိင္ တဲ့ အရာ မ်ဳိး ကုိ လက္ ရွိ မကြာ ကုိယ္ နဲ႕ အ တူ အျမဲ ဆုတ္ ကုိင္ ထား ျပီး ျပႆနာ အ ခက္ အ ခဲ ေတြ နဲ႕ၾကဳံတုိင္း အား အ င္ အ သစ္ ေတြ ရယူၾက ပါ စုိ႕လား ။(ဤဘာ သာ ျပန္ အား မမမြန္း ၏ အ ၾကံ ျပဳခ်က္ အရ ဇာတ္ ေကာင္ အ ေန အ ထား အား စာ ဖတ္ ရာ ၌ အ ဆင္ ေျပ ေစ ရန္ ေရႊ႕ ေျပာင္း ထား သည္။ ကုိ ေဝ မင္း ဆီ မွ လည္း အၾကံ ရယူရာ ဤ အ ခု စာ မူ မွာ စာ ဖတ္ သူ တုိ႕ အား ပုိ ၍ အ ဆင္ ေျပ ေၾကာင္း သိ ရ ၍ ဤ ဘာ သာ ျပန္ အား မွ်ေဝလုိက္ သည္။ မမ မြန္း နွင့္ ကုိ ေဝ မင္း အား ေက်း ဇူး အ ထူး တင္ ရွိ ပါ သည္။)
(အညၾတ)ေခတၱ နယူး ေယာက္

ဤဘာသာျပန္အားေအာက္ပါဝက္ဖ္ဆုိဒ္မွျပန္ဆုိထား၏။ ဇာတ္ ေကာင္ အ ေန အ ထား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ထား သည္။
http://www.indianchild.com/a_box_full_of_kisses.htm
မူရင္းအားအထက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဖ္ဆိုဒ္တြင္ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳနဳိင္သည္။

10/27/08

ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္

တခါတုန္းက သား အဖ နွစ္္ ေယာက္ ဟာ ေတာင္ေတြ နဲ႕ဝန္း ရံ ေန တဲ့ ေတာင္ ၾကား လမ္း တစ္ခု ကေန အတူ တကြ လွမ္း ေလွ်ာက္ ထြက္လာ ခဲ့ ၾကတယ္။ တေန ရာ အ ေရာက္ မွာ သား ျဖစ္ သူ က ကုန္း ဘု ေလး တ ခုကုိ နွင္း မိျပီး ေခ်ာ္ လဲ သြား တယ္။ သူဟာ နာ က်င္ လြန္း တာ ေၾကာင့္ ရုတ္ တ ရက္ ေအာ္ လုိက္ မိတယ္။ "အား...."
အဲဒီ အခါ မွာ သူဟာ ေတာင္ ၾကား တေန ရာ က ေန အ သံ တ သံ ကုိ ထပ္ ခါ ထပ္ ခါ ၾကား လုိက္ ရ တယ္။ "အား...." သူဟာ အံ့ၾသ စြာ နဲ႕ ထပ္ တ ဖန္ ေအာ္ လုိက္ ျပန္တယ္။" မင္း ဘယ္ သူ လဲ " သူ ဟာ ထပ္ ေျဖ သံ ကုိ ၾကား ရ ျပန္ တယ္။ " မင္း ဘယ္သူလဲ " အဲ ဒီ ေနာက္ သူ ဟာ ငယ္သံ ပါ ေအာင္ ေအာ္ လုိက္ ျပန္ တယ္။ " ငါ မင္း ကုိ ေလး စား ပါ တယ္ " ေနာက္ ထပ္ ေျဖ သံ ထပ္ၾကား ရျပန္တယ္။ " ငါ မင္း ကုိ ေလး စား ပါ တယ္ " သား ျဖစ္ သူ ဟာ ေဒါ သ ထြက္ သြား ျပီး ေနာက္ တခါ ငယ္သံ ပါ ေအာင္ ေအာ္ လုိက္ ျပန္ တယ္။
" အ ရဴး " ေနာက္ ထပ္ ေျဖ သံ ထပ္ ၾကား ရျပန္ တယ္။ " အရဴး " သူ ဟာ အ ေဖ ျဖစ္ သူ ဖက္ ကုိ လွည့္ ျပီး ေမး လုိက္ တယ္။ " အေဖ ဘာ ေတြ ျဖစ္ ေန တာ လဲ ဗ်။ က်ြန္ေတာ့္ ကုိ လုိက္ ေျပာင္ ေန တယ္ တ ေယာက္ ေယာက္ ေတာ့ " အ ေဖ ျဖစ္ သူ က ျပဳံး လုိက္ ျပီး သူ႕ သား ကုိ ေျပာ လုိက္ တယ္။ " သား ေရ ဒီ မွာ ၾကည့္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ နား ေထာင္ ေနာ္ သား " လူၾကီး ျဖစ္ သူ က ထပ္ တ ဖန္ ေအာ္ လုိက္ တယ္။ " မင္း အ ေတာ္ ဆုံး ဘဲ " ထပ္ ေျဖ သံ ကုိ ၾကား လုိက္ ျပန္ တယ္။ " မင္း အ ေတာ္ ဆုံး ဘဲ " လူ ငယ္ ေလး ဟာ အံ့ ၾသ သြား တယ္။ ျပီး ေတာ့ လဲ သူ ဟာ ဘာ ေၾကာင့္ ဒီ လုိ ျဖစ္ ရ တယ္ ဆုိ တာ ကုိ နား မ လည္ ခဲ့ ဘူး။ အဲဒီ ေနာက္ မွာ အ ေဖ ျဖစ္ သူ က ဒီလုိ ရွင္း ျပ လုိက္ တယ္။ " သား လူေတြ အား လုံး က ဒီ အ ရာ ကုိ ပဲ့ တင္ သံ လုိ႕ေခၚ ၾက တယ္။ သက္ ေရာက္ မႈ႕ တုိင္း မွာ တန္ျပန္ သက္ ေရာက္မႈ႕ ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာ ေပါ့။ အမွန္ တကယ္ ေတာ့ ဒီ အရာ က လူ ေတြ ရဲ႕ ဘဝကုိ ရည္ ညႊန္း တာ ပါ။ မင္း ဘာ ဘဲ ေျပာ ေျပာ မင္း ေျပာ သ လုိ အ တိ အ က် တန္ျပန္ တုန္႕ျပန္မႈ႕ ေတြ ေပး တယ္။ လူေတြ ရဲ႕ ဘဝဟာ လည္း ဘဲ အမွန္ တကယ္ ေတာ့ ေရာင္ ျပန္ ဟတ္ တဲ့ ၾကည့္ မွန္ တခ်ပ္ လုိ ပါဘဲ။ ကုိယ္ က ျပဳံး ျပ ရင္ မွန္ ထဲက ပုံရိပ္ က ျပန္ ျပီး ျပဳံး ျပ သလုိ၊ ကုိယ္ က မဲ့ ျပ ရင္ အဲဒီ ပုံရိပ္ က ျပန္ျပီး မဲ့ ျပ ေလ့ ရွိတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ သား ေရ မင္း အ ရည္ အခ်င္း ျပည့္စုံတဲ့ လူ ေတာ္ တေယာက္ ျဖစ္ ခ်င္ တယ္ ဆုိ ရင္ မင္း မွာ အဲဒီ အ ရည္ အခ်င္း ေတြ နဲ႕ ျပည့္ စုံ ေန မွ ရ မယ္ သား။ ျပီး ေတာ့လည္း ဘဲ မင္း ကမာၻ ၾကီး ထဲ က တေယာက္ ေယာက္ ကုိ ခ်စ္ တယ္ ဆုိ ရင္၊ မင္း ရင္ ထဲ မွာ အဲဒီ အ ခ်စ္ ေတြ က ကိန္း ေအာင္း ေန မွ ရမယ္။ အဲလုိ ဆက္စပ္ ေတြး ေတာ ၾကည့္ျခင္း အား ျဖင့္ လူ႕ ဘဝ ရဲ႕ ပုံပန္း သဏၭာန္ ေတြဟာ မင္း လုတ္ ေဆာင္ ထား တာ အား လုံး ကုိ တ ခ်ိန္ ၾက ရင္ အ ကုန္ ျပန္ ရ မယ္ ဆုိ တဲ့ သ ေဘာ ဘဲ သား။ "

က်ြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲ႕ ဘဝေတြ ဟာ မေတာ္ တဆ အ မႈ႕ မဲ့၊ အမွတ္ မဲ့ အခါ အား ေလ်ာ္ စြာ ျဖစ္ တတ္ တဲ့ အ ရာ မဟုတ္ ပါ ဘူး ဗ်ာ။ အမွန္ တကယ္ ေတာ့ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ လုပ္ ေဆာင္ မႈ႕ ရဲ႕ ေရာင္ ျပန္ထ င္ ဟပ္ မႈ႔ ဘဲ ျဖစ္တယ္။

ေရာင္ ျပန္ ဟပ္ မႈ႕ကုိ ေမွ်ာ္ လင့္ လ်က္
(အညၾတ)ဘာသာျပန္
ေခတၱ နယူးေယာက္ခ္


ဤဘာသာျပန္အားေအာက္ပါဝက္ဖ္ဆုိဒ္မွျပန္ဆုိထား၏။အနည္းအက်င္းျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။
http://www.indianchild.com/mountain_story.htm
မူရင္းအားအထက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဖ္ဆိုဒ္တြင္ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳနဳိင္သည္။

10/25/08

သဲ နွင့္ ေက်ာက္တုံး

တေန႕ေသာအခါ လူငယ္ေလး သူငယ္ခ်င္း နွစ္ေယာက္ ဟာ သဲကႏၱာရ တခုကုိ ျဖတ္ျပီး လွမ္း ေလွ်ာက္ ခရီး ထြက္လာၾက တယ္။ ခရီး တေနရာ အေရာက္ မွာ သူတုိ႕နွစ္ေယာက္ ဟာ စကားမ်ား ျပီး ရန္ထျဖစ္ ၾကေတာ့ တယ္။ အဲဒီလုိ ျဖစ္ ၾက တဲ့အခါမွာ သူငယ္ခ်င္း တေယာက္က ေနာက္တေယာက္ရဲ႕ ပါး ကုိ ထ ထုိး လုိက္ တယ္။ အထုိးခံ ရတဲ့ လူငယ္ေလးဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး နာသြား ျပီး စကားဘာမွ ျပန္မေျပာဘဲ သူဟာ သဲျပင္ေပၚမွာ ဒီ လုိ ေရး ခ် လုိက္ တယ္။ " ယေန႔ ငါ့အခင္ဆုံး သူငယ္ခ်င္း င့ါကုိထုိး၏။ "
အဲလုိနဲ႔ သူတုိ႕နွစ္ေယာက္ဟာ သဲကႏၱာရ မွာ ရွိ တဲ့ စိမ္း လန္း စုိေျပျပီး ေျမၾသဇာ ေကာင္း တဲ့ ေန ရာ ကုိ ေရာက္တဲ့အထိလွမ္း ဆက္ ေလွ်ာက္ လာ က် ျပီး၊ အဲဒီမွာ ေျခ လက္ သန္႕ စင္ တ ေထာက္ နားဘုိ႕ ဆုံးျဖတ္ လုိက္ ၾကတယ္။ အဲဒီ မွာ အထုိး ခံရ တဲ့ လူငယ္ ေလး ဟာ အခန္႕ မ သင့္ ဘဲ ႏြံ နွစ္ျပီး ႏြံထဲ က ရုန္း မထြက္နဳိင္ဘဲ ေသလုေျမာပါး ျဖစ္ ေနခဲ့ တယ္။ ထုိး လုိက္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းက ေသမယ့္ ေဘး က ကယ္လုိက္ျပန္တယ္။ ေသေဘး ကလႊတ္လာျပီး ပုံမွန္ အေန အထား ကုိေရာက္လာတဲ့ အခါ မွာ၊ သူဟာ ေက်ာက္တုံး ၾကီး တစ္ခု ေပၚမွာ ေနာက္တ ဖန္ ေရး လုိက္ ျပန္တယ္။ " ယေန႕ ငါ့ အခင္ဆုံး သူ ငယ္ ခ်င္း ငါ့ အသက္ ကုိ ကယ္ခဲ့၏။ "
အဲဒီလက္ သီး နဲ႕ ထုိး လဲ ထုိး၊ ကယ္လဲကယ္ ခဲ့ တဲ့ သူငယ္ခ်င္း က ေမး လုိက္တယ္။" ငါ မင္း ကုိ နာက်င္ေအာင္ လုတ္တဲ့ အခါတုန္း က မင္း ဟာ သဲျပင္ေပၚမွာ ေရး ခဲ့တယ္။ အခု လဲ မင္း ေရး ေက်ာက္ တုန္း ေပၚမွာ ေရး ျပန္ျပီး။ ဒါ ေတြဟာ ဘာ ေၾကာင့္လဲ။"
သူ႕ သူငယ္ခ်င္း က သူ႕ကုိ ဒီလုိ ျပန္ ေျဖ ခဲ့တယ္။ " သူငယ္ခ်င္း ေရ... တစုံတေယာက္ က မင္း ကုိ နာက်င္ ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ အခါမွာ၊ မင္း ရဲ႕ တုန္႕ျပန္ မႈေတြက ခြင့္လႊတ္ျခင္း ေတြ ပါတဲ့ ေလ ရဲ႕ပယ္ဖ်က္ျခင္း ကုိခံရမယ့္ သဲျပင္ ေပၚမွာ ေရး ထား တဲ့ စာ သား ေတြ လုိ မင္း လဲ ဘဲ သူတုိ႕ မေကာင္း တာ ေတြ ကုိ ေလ ေတြ လုိ အ လြယ္ တ ကူ ျပယ္ ဖ်က္ သင့္တယ္။ ဒါေပ မယ့္ တစုံတေယာက္ က မင္း ကုိ ေကာင္း တာ ေတြ လုပ္ ေပး တဲ့ အခါမွာ ေတာ့ ေလ ေတြ အ လြယ္ တကူ မ ဖ်က္နဳိင္တဲ့ ေက်ာက္တုံး ေပၚမွာ မင္း မွတ္တမ္း တင္ ေရး သား ထား သင့္တယ္။"

(အဲဒီလုိ ဘဲ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ ရဲ႕ နာက်င္မႈ႕ေတြ နဲ႕ နာ က်ည္း မႈ႕ေတြ ကုိ သဲ ေပၚမွာ ေရး ထား တဲ့ စာ ေတြ လုိ ဘဲ ေရး တတ္ေအာင္ ၾကဳိး စား သင့္သလုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ အတြက္ေကာင္း က်ဳိး ျဖစ္ ေစမယ့္ အ ရာေတြကုိ ေတာ့ ေက်ာက္တုံး ေတြေပၚမွာ မွတ္တမ္း တင္ ၾကရေအာင္ လား ဗ်ာ။ )

ဒီအေၾကာင္း ေလး ကုိ ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ား သိၾက ဖတ္ဖူးၾက မယ္လုိ႔ထင္ ပါ တယ္။ အနွစ္သာရ အရမ္း ရွိတဲ့အေၾကာင္း ပါ။ ဒါေၾကာင့္ဘာသာျပန္ျပီး ေဝမွ် ျခင္း သက္သက္ တာျဖစ္ ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင့္
(အညၾတ)ေခတၱ နယူးေယာက္ခ္

ဤဘာသာျပန္အားေအာက္ပါဝက္ဖ္ဆုိဒ္မွျပန္ဆုိထား၏။အနည္းအက်င္းျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။
http://www.indianchild.com/sand_and_stone.htm
မူရင္းအားအထက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဖ္ဆိုဒ္တြင္ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳနဳိင္သည္။

မိန္းမ ေလးေယာက္

တခါတုန္းက အလြန္ခ်မ္းသာတဲ့ ကုန္သည္ သူေဌးၾကီး တေယာက္ ဆီမွာ မိန္းမ ေလးေယာက္ ရွိခဲ့တယ္။ သူဟာ သူ႕ မိန္းမ ေတြ ထဲ က စတုတၳ ၾကင္ရာေတာ္ ကုိ အခ်စ္ဆုံး ျဖစ္ျပီး သူမကုိ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆုံး အဝတ္အစားေတြ နဲ႕လက္ဝတ္ ရတနာ ေတြကုိ ဆင္ျမန္းေပးတဲ့ အျပင္၊ သူမကုိ သူက နဳ ညံ့ သိမ္ေမႊ႕ စြာ ဆက္ဆံေလ့ ရွိတယ္။ သူဟာ သူမ ကုိ အရမ္းကုိ ဂရုတစုိက္ ရွိျပီး အျမဲ လုိ လုိ အရိပ္ တၾကည့္ၾကည့္ ရွိ ေနတတ္တယ္။ သူေဌးၾကီး ဟာ တတိယ မိန္းမ ကုိလဲဘဲ အရမ္း ကုိ ခ်စ္္ခင္ ျမတ္နဳိး ပါတယ္။ သူဟာ သူမကုိ သူ႕ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္း အေဖာ္ ေတြ ၾကားထဲ ေခၚသြား ေလ့ရွိျပီး သူမ နဲ႕ အခုလုိ သြား လာ ေနရတာ ကုိ အျမဲ ဂုဏ္ယူ ေလ့ရွိတယ္။ ျပီး ေတာ့ လဲ သူမ ဟာသူ႕ကုိ ျပစ္ ျပီး တျခား လူ ေနာက္ လုိက္ သြားမွာ ကုိ အျမဲ စုိးရိမ္ ေန တတ္ ပါတယ္။ ဒုတိယ မိန္းမ ကုိ လဲ ကုန္သည္ ၾကီးဟာ ခ်စ္ပါတယ္။ သူမ ဟာ သူရဲ႕ မိန္းမ ေတြထဲမွာ ေတာ့ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဥာဏ္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ တယ္။ သူမဟာ သူ အေပၚ မွာ စိတ္ရွည္ ေလ့ရွိ ပါ တယ္။ ဒီ အတြက္ ေၾကာင့္ သူမ ဟာ သူ႕ ရဲ႕ မိတ္ေဆြ ေကာင္း တ ေယာက္ ဆုိရင္ လဲ မွား မယ္ မထင္ ပါ ဘူး။ ဘယ္ အခ်ိန္ ဘယ္ အ ခါ ျဖစ္ျဖစ္ သူေဌးၾကီး ဟာ ျပ ႆ နာ အခက္ အခဲ ေတြၾကဳံ တုိင္း သူမ နဲ႕ တုိင္ ပင္ေလ့ ရွိတယ္။ သူမ ကလဲ သူ႕ရဲ႕ ျပႆနာ တုိင္း ကုိ အျမဲလုိလုိ ကူညီ ေျဖရွင္း နဳိင္ခဲ့ပါတယ္။ သူေဌးၾကီး ရဲ႕ ပထမ ဆုံး မိန္းမ ဟာ အိမ္ေထာင္စု ကိစၥ မွန္သမွ် နဲ႕သူရဲ႕ ခ်မ္းသာမႈ မွန္သမွ်ကုိ ထိန္း သိမ္း ရတဲ့ အျပင္၊ သူမ ဟာ သူ႕ရဲ႕ သစၥာ ရွိတဲ႕ အေပါင္း အေဖာ္ တ ေယာက္ ဘဲ ျဖစ္တယ္။ သူမ က သူေဌး ၾကီး ကုိ ဘယ္ေလာက္ ဘဲ ေလးေလး နက္ နက္ခ်စ္ခ်စ္ သူေဌးၾကီး က ဒီ အခု အ ခါ မွာေတာ့ သူမကုိ မခ်စ္ေတာ့ပါဘူး။ သူေဌးၾကီး ဟာ သူမကုိ အျမဲလုိလုိ လ်စ္လွ်ဴ ရွဴေန တတ္တယ္။
တေန႔မွာေတာ့ အဲဒီ ခ်မ္း သာတဲ့ သူေဌးၾကီး ဟာ အျပင္း အထန္ ဖ်ားျပီး ေသလု ေမ်ာပါး ျဖစ္ ေနခဲ့တယ္။ သိပ္မၾကာ ခင္မွာ သူဟာ ေသ ရေတာ့ မယ္ ဆုိတာ ကုိ သူ႕ ဟာ သူ သိ ေန ခဲ့တယ္။ "အင္း... ငါ့မွာ မိန္းမ ေလး ေယာက္ ေတာင္ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါ ေသ ရင္ ငါ့ တေယာက္တည္း ျဖစ္ ေန ေတာ့ မယ္။ ဘယ္ ေလာက္မ်ား ပ်င္း စရာ ေကာင္း တဲ့ ဘဝ ျဖစ္ ေန မ လဲ ေနာ္။" လုိ႕ သူေဌးၾကီး ဟာ အဲဒီလုိ တေယာက္တည္း စဥ္းစား ေန မိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လဲ သူဟာ သူ႕ ရဲ႕စတုတၳ မိန္းမ ကုိ ေမး လုိက္တယ္။ " မင္း ကုိ ငါ အခ်စ္ဆုံး ျဖစ္ တယ္။ မင္း ဟာ ငါရဲ႕ သံ ေယာ ဇဥ္ အရွိဆုံး ဆုိ ရင္လဲ မ မွား ပါ ဘူး။ မင္း ကုိ အ ေကာင္း ဆုံး ဆုိ တာ ေတြ ကုိ ဘဲ ငါ အ ကုန္ ေပး ခဲ့တယ္။ အခု ငါ ေသ ရေတာ့ မယ္။ မင္း ငါနဲ႕ အတူတူ ေသမင္း ဆီ ကုိ အ ေဖာ္ အ ျဖစ္ လုိက္ ေပး ပါလား ဟင္။ " " လုံး ဝ မ ျဖစ္ နဳိင္ ဘူး " လုိ႕ ေျပာ ျပီး သူမဟာ သူ႕ကုိ ေနာက္ထပ္ စကား တခြန္း မွ် မေျပာဘဲ ေက်ာ ခုိင္း ထြက္ ခြာ သြားခဲ့တယ္။ သူမရဲ႕ အေျဖ ဟာ သူေဌး ၾကီး ရဲ႕ ရင္ ဘတ္ ကုိ အသြား ထက္တဲ႕ ဓား တေခ်ာင္း က လွမ္း ထုိး လုိက္ သလုိ တ ဆစ္ ဆစ္ နာက်င္ ေန ေအာင္ ခံစား လုိက္ ရတယ္။ ဝမ္းနည္း ေန တဲ့ သူေဌးၾကီး ဟာ ေနာက္ ထပ္ တခါ တတိယ မိန္း မ ကုိ ေမး လုိက္ ျပန္တယ္။" ငါ့ ဘဝ တ ေလွ်ာက္ လုံး ငါ မင္း ကုိ အ ရမ္း ခ်စ္ခဲ့ တယ္။အခု ငါ ေသ ရေတာ့မယ္။ မင္း ငါနဲ႕ အ တူ တူ ေသ မင္း ဆီကုိ အေဖာ္ လုိက္ ခဲ့ ေပး ပါ လား ဟာ။" " မလုိက္ နဳိင္ ပါဘူး။ လူ႕ဘဝ ၾကီး က အ ရမ္း ေပ်ာ္ဖုိ႕ ေကာင္း တယ္။ ရွင္ ေသ သြား ရင္ က်ြန္ မ ေနာက္ တေယာက္ ကုိ လက္ထပ္ လုိက္မယ္။" လုိ႕ သူမက ဒီလုိ ျပန္ေျပာျပီး ထြက္ ခြာ သြား ခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိ အျပဳ အမူ ေတြ ေၾကာင့္ သူေဌးၾကီး ဟာ ပုိျပီး စိတ္ မေကာင္းျဖစ္သြား ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ မွာ ေတာ့ သူက ဒုတိယ မိန္း မ ကုိေမး ျပန္တယ္။ " ငါ အကူ အညီ လုိ တုိင္း မင္း က ငါ့ ကုိ ကူညီ မႈ႕ေတြ ေပး ခဲ့တယ္။ အခု ငါမင္း အကူ အ ညီ ကုိ လုိျပန္ ျပီ။ ငါ နဲ႕ အတူ ေသ မင္း ဆီ ကုိ အေဖာ္ အျဖစ္ လုိက္ ေပး ပါ လား။" " က်ြန္မစိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒါ ကုိ ေတာ့ မကူညီ နဳိင္ ပါဘူး ရွင္။ ဒါ ေပ မယ့္ ရွင္ ေသသြား ရင္ ရွင့္ ကုိ အုတ္ဂဴ နား ထိ ေတာ့ အ ေရာက္လုိက္ပုိ႕ ေပး ပါ့မယ္။ " လုိ႕သူမ ျပန္ေျပာ လုိက္တယ္။ သူ႕မိန္းမ ေတြရဲ႕ အေျဖေတြဟာ သူေဌးၾကီး ရဲ႕ ဦးေခါင္း နဲ႕ ရင္ဘတ္ ကုိ မုိးၾကဳိးသြား ေတြနဲ႕ျပစ္ ခ်လုိက္သလုိ ခံစား သြား ရတယ္။ အခု အခါမွာ ေတာ့ သူေဌးၾကီး ဟာ ကူညီသူကင္း မဲ့ ခဲ့ ျပီ မ ဟုတ္ပါ လား။ အဲဒီ လုိ အခ်ိန္ မွာ အသံ တ ခု ထြက္လာပါတယ္။ " က်ြန္မ ရွင္ နဲ႕ အတူတူ ေသ မင္း ဆီကုိ အေဖာ္ အျဖစ္ လုိက္ခဲ့ ပါ ရေစ။" သူေဌးၾကီးဟာ အသံ လာ ရာ ဘက္ ကုိ္ လွည့္ ၾကည့္ လုိက္ တဲ့ အ ခါ မွာ သူ႕ ျပစ္ ပယ္ ထား တဲ့ သူ႕ ရဲ႕ ပထမဆုံး ဇ နီး ျဖစ္ ေန တာ ကုိ ေတြ႔လုိက္ရတယ္။ သူမဟာ အရင္ က လုိ မဟုတ္ေတာ့ ပါ ဘူး။ အ ရမ္း ကုိ ပိန္လွီ လြန္း လွ ပါတယ္။ သူမ ဟာ သူ႕ဒုကၡ ေတြကုိ အနွစ္နာခံ ရွင္း ေပး ရတာ မ်ား လုိ႕ ဒီ လုိျဖစ္ သြား ပုံပါ။ သူေဌးၾကီး ဟာ သူမ ကုိ စိတ္ မ ေကာင္း စြာ ၾကည့္ ျပီး သူ႕ ကုိယ္ သူ စိတ္ နာ သြား ပါ တယ္။ ျပီးေတာ့" ငါဟာ မင္း ကုိ အစ တုန္း က ရင္း ဂရုတစုိက္ ပုိျပီး ဆက္ဆံ သင့္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ငါမွား ျပီ။ ငါ့ကုိ ခြင့္လႊတ္ ေပး ပါ ကြာ" လုိ႕ ေျပာလုိက္တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာေတာ့ သူေဌးၾကီး ရဲ႕ ရင္ ထဲမွာ လဲ ေနာင္တ ေတြ အ ျပည့္နဲ႕ သူမကုိ သူရဲ႕ ခ်ိနဲ႕ ေန ေသာလက္ နဲ႕ ၾကင္ နာစြာ သုိင္း ဖက္ ထား လုိက္ တယ္။ မျပဳံး တာ ၾကာ ျပီး ျဖစ္ တဲ့သူမ ဟာ ေႏြး ေထြး စြာ ျပဳံး လွ်က္ သူ႕ ရဲ႕ ရင္ ခြင္ ထဲ မွာ သူမ ရဲ႕ ေခါင္း ကုိ မွီ လွ်က္ ေပါ့။သူတုိ႕ အခန္း ေလး ထဲမွာ လဲ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္လွ်က္၊ ျပဳတင္းေပါက္ ကေန လွမ္း ျမင္ ေန ရတဲ့ လမင္း ေလး လဲ သူတုိ႕နွစ္ဦးကုိ ျပဳံး ျပီး ၾကည့္ ေန သ ေယာင္ေယာင္။ အခန္း ထဲမွာေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕ေတြ နဲ႕ျပည့္နက္လွ်က္ေပါ့။
(ဟုိး ဟုိး ခဏေလး စာ ဖတ္ သူ တုိ႕၊ ဇာတ္လမ္း က မ ျပီး ေသး ဘူးဗ်။ စာထဲကုိ အညၾတ ေရာက္လာ လုိ႕ ဟာ ဒီ ေကာင္ ေလး ေတာ္ေတာ္ ရွဴပ္တယ္လုိ႔ မေျပာ ၾက နဲ႕ ေနာ္။ ဇာတ္လမ္း က အခုမွ စတာဗ်။ဒီ ထဲက မိန္းမ ေလး ေယာက္ဆု္ိတာ ရည္ ညြန္း ျပီးမွ ေရး ထားတာ ပါ။)
အမွန္ တယ္ေတာ့ လူ တုိင္း လူ တုိင္း ရဲ႕ ဘဝ မွာ မိန္းမ ေလးေယာက္ ရွိပါတယ္။
စတုတၳ မိန္းမ ဆုိတာ ကေတာ့ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ ရဲ႕ ခႏၶာ ကုိယ္ ပါ။ ဒီ ခႏၶာကုိယ္ ၾကီး ကုိ အခ်ိန္ ေပး ျပီး ေတာ့ လွပ ေအာင္ ဘယ္ ေလာက္ဘဲ အားထုတ္ အား ထုတ္ တေန႕က်ရင္ (က်ြန္ေတာ္တုိ႕ ေသတဲ့ အခါက် ရင္)
ဒီ ခႏၶာကုိယ္ ၾကီး က က်ြန္ေတာ္တုိ႕ ကုိ စြန္႕ခြာ သြား မွာ ဆုိ တာ ပါ ဘဲ။
တတိယ မိန္း မ လား ? က်ြန္ေတာ့္တုိ႕ ရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မွဳ႕ေတြပါ။ခ်မ္း သာ ၾကြယ္ဝမႈေတြပါ။ ဥပမာ။ ။ေနအိမ္၊ တုိက္တာ၊ ျခံ၊ ေျမ ၊ ကား...အစရွိသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေတြကက်ြန္ေတာ္ တုိ႕ ေသ တဲ့အခါ က်ရင္ တပါး သူ လက္ထဲ
ေရာက္သြားက်တာ မဟုတ္လားဗ်ာ။
ဒုတိယ မိန္းမ ဆုိတာ ကေတာ့ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ ရဲ႕ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိး ေတြနဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ေတြ ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
သူတုိ႕တေတြကေတာ့ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ သက္ရွိ ထင္ရွား ရွိေနစဥ္က ဘယ္ေလာက္ ထိဘဲ နီးနီး ကပ္ကပ္ ခင္ခဲ့ ေနခဲ့၊ အေဝး ဆုံးမွာ က်ြန္ေတာ္ တုိ႕ နဲ႕ ေန တဲ့ တေန႕ကေတာ့၊ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ ရဲ႕ အုပ္ဂဴ အထက္မွာ သာျဖစ္ တယ္။
ပထမ မိန္းမ ဆုိတာကေတာ့ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ဝိဥာဏ္ သာျဖစ္တယ္။ က်ြန္ေတာ္ တုိ႕ ဟာ ခ်မ္း သာၾကြယ္ဝမႈ႕
ေတြမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ ျပီး၊ ဝိဥာဏ္ ကုိ ဘယ္ေလာက္ဘဲ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ထားထား၊ သူဟာ က်ြန္ ေတာ္တုိ႕ နဲ႕ တစ္ဖဝါး မွ မကြာ ထပ္ ၾကပ္ လုိက္ပါ ရ စျမဲ ပါဘဲ။ တခ်ိန္က်ရင္ (ေသဆုံးတဲ့ အခါ က် ရင္) က်ြန္ေတာ္ တုိ႕ နဲ႕ အတူတူ ဝိဥာဏ္ က ေသ မင္း ဆီ ကုိ အ လည္ လုိက္ ရ စျမဲပါဘဲ။ ဒါေတြ အား လုံး က ဓမၼာတာ ၾကီး ပါဘဲ ဗ်ာ။
့................................................................ျပီးပါျပီး......................................................................
(အညၾတ)ေခတၱ နယူးေယာက္ခ္


ဤဘာသာျပန္အားေအာက္ပါဝက္ဖ္ဆုိဒ္မွျပန္ဆုိထား၏။အနည္းအက်င္းျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။
http://www.indianchild.com/4_wives.htm
မူရင္းအားအထက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဖ္ဆိုဒ္တြင္ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳနဳိင္သည္။

10/22/08

ေဖေဖ ဆုံးမတဲ့ ေဒါသ ဆုိတာ

တခါတုန္းက လူငယ္ေလး တဦးမွာ အရမ္းကုိ ေဒါသၾကီးတဲ့ အက်င့္ဆုိးေလး တခု ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီ လူငယ္ေလး ရဲ႕အေဖ ဟာ တေန႕မွာ အၾကံတခု ရလာတာနဲ႕ ထုိ လူငယ္ေလး ကုိ သံထုပ္ တထုပ္ ကုိ ေပးခဲ့တယ္။ အေဖ ျဖစ္သူက သား ေရ မင္း ေဒါသ ထြက္တဲ့ အခါတုိင္း မင္း ဒီသံထုပ္ကုိ သယ္ျပီး အိမ္ ေနာက္ေဖးက သစ္သား ျခံစည္းရုိး မွာ ရုိက္ထည့္ပါ။ ဒီလုိ ရုိက္ထည့္ရင္ မင္း ေဒါသ ေတြကုိ မင္း ထိန္းခ်ဳပ္ နဳိင္ လိမ့္မယ္လုိ႕ ေျပာခဲ႔တယ္။ သား ျဖစ္သူ က အေဖ့ စကား ကုိ နားေထာင္ျပီး သူ ေဒါသ ထြက္တုိင္း အိမ္ ေနာက္ ေဖး ကုိ သြားျပီး သံေခ်ာင္း ေတြကုိ ပထမဆုံး ေန႔မွာ ဘဲ ၃၇ ေခ်ာင္း မွ် ရုိက္ ထည့္ ခဲ့တယ္။ ရက္ အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါ သံေခ်ာင္း ေတြက တျဖည္းျဖည္း ျခင္း ျခံစည္းရုိး ေပၚမွာ မ်ား သထက္မ်ား လာခဲ့ေသာ္လည္း သူ႕ ေဒါသ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ႕ ေတြက ေလ်ာ့ပါး မလာ ခဲ့ပါဘူး။ လူငယ္ ေလး အဖုိ႕ ကေတာ့ သံေခ်ာင္း ေတြကုိ သစ္သား ျခံစည္းရုိး ေပၚမွာ ရုိက္ရ တာ ဟာ သူ႕ ေဒါသ ထြက္တာ ကုိ ပုိျပီး လြယ္ကူ ေစခဲ့ တယ္လုိ႕ ျမင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး သစ္သား ေပၚကုိ သံ အ ေခ်ာင္း (၅၀၀)ဝင္သြား တဲ့ အထိ သူ႕ ေဒါသ ေတြကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ နဳိင္တဲ့ အျပင္ ေဒါသ ထြက္တာ ေတြက ရပ္မသြား ခဲ့ပါဘူး။ လူငယ္ေလး က သူ႕အေဖ ကုိ သံေခ်ာင္း ေတြ ကုန္သြားေၾကာင္း ေျပာျပတဲ့ အခါ အေဖ ျဖစ္သူက သားကုိ ဒီလုိ ျပန္ေျပာ ခဲ့ပါတယ္။ သား ေရ ဒီတခါ သံေခ်ာင္း ေတြ မရွိေတာ့လုိ႕ မရုိက္နဲ႕ေတာ့။ သား ရုိက္ထားတဲ့ သံေခ်ာင္း ေတြကုိ သား ေဒါသ ထြက္ တုိင္း တေခ်ာင္းျခင္း ဆီျပန္နဳတ္ ပါ သား၊ အဲလုိ ျပန္နဳတ္ရင္ မင္း ေဒါသ ေတြ ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ နဳိင္လိမ့္မယ္ လုိ႕ အၾကံ ျပဳခဲ ့ျပန္တယ္။ အခ်ိန္ ေတြတာ ကုန္ လာခဲ့တယ္။ လူငယ္ေလး သံ ျပန္နဳတ္တာ ကုန္သြားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႕ အေဖ ကုိ ေျပာျပမဲ့ ရက္ ေရာက္လာ ခဲ့ေသာ္ လည္း သူ႕ေဒါသထြက္တာေတြကုိမထိန္းခ်ဳပ္နဳိင္ခဲ့ပါဘူး။ အေဖျဖစ္သူေရာက္ရွိလာတဲ့အခါမွာ အေဖ ျဖစ္သူက သား လက္ ကုိ ဆြဲျပီး သစ္သား ျခံစည္းရုိး ရွိရာ ကုိ ဦးေဆာင္ ေခၚလာ ခဲ့တယ္။ ျပီး ေနာက္ အေဖ ျဖစ္သူက သား ကုိ ဆုံးမ စကား ဒီလုိ ေျပာျပ လုိက္ပါတယ္။ သား မင္း အရမ္း ေတာ္တယ္ ငါ့သား။ မင္း ၾကည့္ၾကည့္စမ္း ဒီ ျခံစည္းရုိး ေပၚက သံေပၚက္ေတြ ဒီဟာေတြ အားလုံး ဟာ မင္းရဲ႕ ေဒါသ ရိပ္ ေတြ ပါဘဲ သား။ ဒီ ျခံစည္းရုိး ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အရင္ ကလုိ အေကာင္း အတုိင္း ျပန္ ျဖစ္ မလာ ေတာ့ပါဘူး သား။ မင္း ေဒါသနဲ႕ ေျပာတာ ေတြ အားလုံးဟာ မင္း ေျပာလုိက္ တဲ့ အေျပာခံရ သူရဲ႕ ရင္မွာ ဒီ သံေပၚက္ေတြ လုိမ်ဳိး အမာရြက္ ေတြ က်န္ထင္ ေနေစ ခဲ့တယ္သား။ မင္း ဓါး တေခ်ာင္း ယူျပီးေတာ့ သူတုိ႕ ရင္ဘတ္ ေပၚမွာ အေပၚက္ေလး ေတြ သြား ထြင္းသလုိ မ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္ ။ မင္းေဒါသနဲ႕ ေျပာလုိက္တဲ့ သူကုိ ဘယ္လုိဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္နွစ္ခါ ပဲ သြား ေတာင္းပန္ ေတာင္းပန္ သူ တုိ႕ကုိ စိတ္ ကုိ ထိခုိက္ နာက်င္ ေစတဲ့ အရာကေတာ့ သူတုိ႕ ရင္ထဲမွာ က်န္ ေနေစခဲ့တယ္ သား။ တခါတခါမွာ မင္း ေဒါသနဲ႕ စိတ္လုိက္ မာန္ပါ သူတပါး ဂုဏ္သိကၡာ နဲ႕ စိတ္နွလုံး ထိခုိက္ နာက်င္ ေအာင္ ေျပာတာ ဟာ သူတပါး ကုိ ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ ေစာ္ကား တာနဲ႕အတူတူ ဘဲ သား။
...........................................................၀၀၀.......................................................................

ေဒါသၾကီး တဲ့ သူတုိင္း က်ြန္ေတာ့္ လုိ ဒီသံေဝဂ ေလး ရေစခ်င္လုိ႕ ဒီ ဘာသာျပန္ ေရး ျဖစ္သြားျခင္းပါ။
ေစတနာျဖင့္
(အညၾတ)ေခတၱ နယူးေယာက္ခ္


ဤဘာသာျပန္အားေအာက္ပါဝက္ဖ္ဆုိဒ္မွျပန္ဆုိထား၏။အနည္းအက်င္းျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။
http://www.maneesh.co.in/ss34.html
မူရင္းအားအထက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဖ္ဆိုဒ္တြင္ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳနဳိင္သည္။

10/21/08

ျပန္ခဲ့ေပးပါ ေဖေဖ

သား။ ။ေဖေဖ သား ေမးခြန္း တခု ေလာက္ ေမးလုိ႕ ရမလား
အေဖ။ ။ရတယ္ ေမးေလ ဘာ ေမးခ်င္လုိ႕လဲ
သား။ ။ေဖေဖ တစ္နာရီ ကုိေဖေဖ ဘယ္ေလာက္ရလဲ ေဖေဖ့ အလုပ္မွာ
အေဖ။ ။ဒါမင္းနဲ႕မဆုိင္ပါဘူး မင္းဘာေၾကာင့္ ဒီေမးခြန္း မ်ဳိးေမး ရတာလဲ
သား။ ။က်ြန္ေတာ္ ဒီလုိဘဲ သိခ်င္လုိ႕ပါ။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေဖေဖ ေျပာျပပါလားဗ်ာ...ေနာ္ ေဖၾကီး
အေဖ။ ။အင္း ငါတစ္နာရီ ကု္ိ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေလာက္ ရတယ္
အုိ....ဆုိတဲ့ အသံနဲ႕ အတူ သားျဖစ္သူ က သူ႕အေဖ ကုိ ဒီလုိ ျပန္ေျပာ လုိက္ပါတယ္။
သား။ ။ေဖေဖ သား ကုိ ၆၀ ေလာက္ ခ်ီးေပး ပါလားဗ်ာ။
ဒီလုိ ေမးခြန္းမ်ဳိး ကုိလဲ ၾကားေရာ အေဖျဖစ္သူ က ေဒါသ မထိန္းခ်ဳပ္ နဳိင္ေတာ့သလုိ သူ၏ ပါးစပ္မွ လဲ ေဒါသ သံျဖင့္ ဤသုိ႕ ေျပာခ်လုိက္ သည္။
အေဖ။ ။မင္း ဘာတခုမွ အလုိက္ကန္း ဆုိးမသိဘူး။ ငါ အခု ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေနတာ အားလုံးက မင္း တုိ႕ အတြက္ၾကီးဘဲ။ အဲဒါကုိ ေရာ မင္းသိလား။ ကုိယ့္ဘုိ႕ ကုိဘဲ ၾကည့္ျပီး တကုိယ္ေကာင္း ဆန္တဲ့ေကာင္။ မင္း အသက္အရြယ္လဲ နည္းနည္း ၾကည့္အုံး။ ဒီအခ်ိန္ထိ ဘာမဟုတ္တဲ့ အရုပ္ေတြ ဝယ္ျပီး ကစား အုံး မလုိ႕လား။ သြား မင္းငါ့ေရွ႕ကအခု ခ်က္ျခင္း ထြက္သြားစမ္း။
သား ျဖစ္သူဟာ အေဖ ေဒါသကုိ အားငယ္ေသာ မ်က္လုံးမ်ားနဲ႕ ၾကည့္လုိက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ အေဖ အေရွ႕က ေနအသာ တၾကည္ထြက္ခဲ့ျပီး အိပ္ခန္း တံခါးကုိ ညွင္သာစြာ ပိတ္၍ အခန္းထဲမွာ စိတ္မေကာင္းစြာ နဲ႕ လဲေနခဲ့တယ္။ အေဖျဖစ္သူ ဟာ ဧည့္ခန္းထဲ ရွိ ကုလားထုိင္မွာ ေဆာင့္ေၾကာင့္ၾကီး ထုိင္၍ သူ၏ သား အေၾကာင္း ေဒါသၾကီးစြာနဲ႕ေတြးရင္း က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။ ဒီေကာင္ ငါ အလုိလုိက္လုိ႕ ေတာ္ေတာ ္ဆုိးေနျပီ။ ငါ ဘယ္လုိ ဆုံးမ ရင္ေကာင္းမလဲ၊ အစ ရွိသျဖင့္ အေဖ ျဖစ္သူက ေတြးရင္း ေနမိတယ္။ တစ္နာရီ ေက်ာ္ၾကာတဲ့ အခါမွာ အေဖ ျဖစ္သူက ေဒါသေျပသြားျပီး သူ႕ သား အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစား ေနမိတယ္။ အင္းေလ သူ ဒီေငြ ၆၀ ကုိ တခုခု ဝယ္ဖုိ႕ ငါ့ဆီ က ေတာင္းတာ ျဖစ္မယ္။ သူလဲ င့ါကုိ ပုိက္ဆန္ ခဏခဏ ေတာင္းဖူး တာလဲ မဟုတ္ပါဘူးေလ။ ငါ ဒီေကာင္ကုိ ေသခ်ာ ေျပာလုိက္ ပါ အုံးမယ္။အေဖ ျဖစ္သူဟာ သားျဖစ္သူရဲ႕ အခန္းေရွ႕ သြားျပီး တံခါး ေခါက္လုိက္တယ္။ သား မင္းအိပ္ေနျပီလား လုိ႕အေဖ ျဖစ္သူ က လွမ္းေျပာ လုိက္တယ္။ မအိပ္ေသးဘူး ေဖေဖ သား နဳိးေနပါတယ္ လုိ႕ သား ျဖစ္သူက ျပန္ေျပာလုိက္တယ္။ငါ အခုဘဲ စဥ္းစားေနတာ ခဏ ေနတုန္းက ေျပာတာ လြန္သြားလား မသိဘူး လုိ႕ အေဖျဖစ္သူ က ေျပာရင္း အခန္းထဲကုိ လွမ္းဝင္လုိက္တယ္။ ငါလဲ တေနကုန္ အရမ္း ပင္ပန္းလာလုိ႕ မင္းကုိ ေျပာတာနဲနဲဲ ပုိဆုိးသြားတယ္။ ေရာ႕ကြာ ဒီမွာ မင္း ေတာင္းတဲ့ ၆၀ ယူလုိက္ေတာ့။ သားငယ္ေလး ဟာ ဝမ္းသာ အားရေသာ အျပဳံးေလးနဲ႕ အတူ အေဖရာ အရမ္း ေက်းဇူး တင္တယ္ဗ်ာလုိ႕ ေျပာျပီး ေခါင္းအုံး ေအာက္ ကုိ သူ႕လက္ကေလး ေရာက္သြားတယ္။ မွတ္စု စာအုပ္ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းေလးနဲ႕ အတူ သူ႕ လက္ကုိ ေခါင္းအုံး ေအာက္က ျပန္ထုတ္ လုိက္တယ္။ အေဖ ျဖစ္သူက ျပန္လည္ စိတ္တုိ သြားတယ္။ ဒီေကာင္ မွတ္စု စာအုပ္ ၾကားထဲမွာ ေတာင္ ပုိက္ဆန္ အမ်ားၾကီး ရွိ ေနတာ ငါ့ ဆီက ထပ္ျပီး ေတာင္းေနေသးတယ္လုိ႕ အေဖ ျဖစ္သူက စိတ္ ထဲကေန ေရရြတ္ေျပာေနမိတယ္။ သား ျဖစ္သူ က အေဖ ေပးတဲ့ ပုိက္ဆန္ ကုိ ေဘးမွာ ခ်ျပီး သူ႕ မွတ္စု ၾကားက ပုိက္ဆန္ ကုိ ေရေနလုိက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ အေဖ ျဖစ္သူကုိ ေမာ့ၾကည့္လုိက္တယ္။ မင္း ဘာေၾကာင့္ ထပ္ျပီး ပုိက္ဆန္ ေတာင္းတာလဲ မင္းမွာ လဲ ပုိက္ဆန္ အမ်ားၾကီး ရွိ ေနေသးတာဘဲ လုိ႕ အေဖ ျဖစ္သူက စိတ္ပ်က္ေသာ အမူအရာနဲ႕ လွမ္းေျပာ လုိက္တယ္။ သား ျဖစ္သူက ဒီလုိ ျပန္ေျပာ လုိက္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ့္ မွာ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရွိလုိ႕ေပါ ့ ေဖၾကီး ရာ။ အခုေတာ့ လုံေလာက္ သြားပါျပီ ဗ်ာ။ ေဖေဖ သားမွာ အခု ၁၀၀ ရွိ သြားျပီ ဗ်။သား ေဖေဖရဲ႕တစ္နာရီ အခ်ိန္ ကုိ ဝယ္ခြင့္ ျပဳပါေနာ္။ မနက္ျဖန္ အိမ္ကုိ ေစာေစာ ျပန္ခဲ့ ေပးပါေဖေဖ။ သားတုိ႕ ေတြေဖေဖနဲ႕ ညစာ အတူတူ စားပါရေစ။ သားတုိ႕ မိသားစုေတြ စုံစုံလင္လင္နဲ႕ ထမင္းမစား ရတာ ဘယ္ေလာက္ ရွိ သြားျပီလဲ ဗ်ာ။ေစာေစာ ျပန္ခဲ့ေပးပါ ေဖေဖရာ .......ေနာ္ ။
-----------------------------------------------------0000-------------------------------------------------------

ဒီစာေလးကုိဖတ္ျပီးေဖေဖ ေမေမ တုိ႕ကုိသတိရသြားတယ္ဗ်ာ။ေဖေဖတုိ႕နဲ႕ထမင္းလက္ဆုံမစားရတာ၇နွစ္နွစ္
ေက်ာ္ခဲ့ျပီး။ဒါေၾကာင့္ဒီစာကုိဘာသာျပန္ျဖစ္သြားတယ္။က်ြန္ေတာ္စာအေရးအသားညံ့ခဲ့မယ္ဆုိရင္စာဖတ္သူကုိ
က်ြန္ေတာ့္ကုိအျပစ္မျမင္ပါနဲ႕လုိ႕ဆုေတာင္းရင္....
(အညၾတ)ေခတၱ နယူးေယာက္ခ္


ီဤဘာသာျပန္အားေအာက္ပါဝက္ဖ္ဆုိဒ္မွျပန္ဆုိထား၏။အနည္းအက်င္းျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။
http://www.maneesh.co.in/ss9.html
မူရင္းအားအထက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဖ္ဆိုဒ္တြင္ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳနဳိင္သည္။

10/20/08

ဖြင့္ဟဝန္ခံျခင္း

သူ႕ ရင္ေတြ ခုန္ေနသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ အဲဒီေန႕ကပါ။ သူ သူမကုိ ပါတီတစ္ခုမွာ သူ စေတြ႕ခဲ့တာပါ။ သူမ ဟာအရမ္း ကုိ ေခ်ာေမႊ႕ လွပလြန္းပါသည္။ သူမ အလွမွာ ျမင္သူတုိင္း နွစ္ခါျပန္းေငး ရေလာက္ေအာင္ လွခ်င္တုိင္း လွေနသူပါ။ ျပီးေတာ့ ေဘးမွာ အေဖာ္ ပါပုံလည္း မရတာေၾကာင့္ ပါတီက ေယာက်ၤားေလး ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား သူမဆီ ခ်ည္းကပ္ၾက ပါတယ္။ သူကေတာ့ သူမကုိ အေဝး တေနရာကေနဘဲ ၾကည့္ ေနခဲ့ မိပါတယ္။ သူ႕ကုိလဲ မည္သူမွ် သတိထား မည့္ ပုံ မေပၚပါဘူး။ ပါတီ အျပီးမွာေတာ့ သူက သူမအနား အရဲစြန္႕ သြားျပီး သူနဲ႕ အတူ ေကာ္ဖီ ေသာက္ဖုိ႕ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ သူမကလည္း သူနဲ႕ အတူတူ ေကာ္ဖီ ေသာက္ဖို႕ ဂတိ ေပးျပီး ေကာ္ဖီဆုိင္ ကုိ လုိက္ခဲ့တယ္။ သူမက သူကုိ အကဲခတ္ျပီး ေလ့လာ ေနခဲ့မိတယ္။ သူၾကည့္ရတာ အရမ္းကုိ ရွက္သလုိလုိ၊ ေၾကာက္ေနသလုိလုိ ျဖစ္ေနပုံပါ။ သူကုိ ၾကည့္ျပီး သူမေကာ ဘဲ အေနအထုိင္ ၾကပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမ စိတ္ထဲ မွာေတာ့ ေက်းဇူးျပဳျပီး အိမ္ျပန္ပါရေစရွင္လုိ႕ သူမ ေျပာေနမိခဲ့တယ္။ သူနဲ႕ သူမတုိ႕ အၾကား စကားသံ ေတြ တိတ္ဆိတ္ ေနတဲ့ ခဏအၾကာမွာ သူဟာ စားပြဲထုိး တေယာက္ ကုိ လွမ္းေခၚလုိက္တယ္။ စားပြဲထုိးေလး အနားေရာက္လာ တဲ့ ခဏမွာေတာ့ ေက်းဇူးျပဳျပီး က်ြန္ေတာ့္ကုိ ဆားဗူးေလး ေပးပါလား ေကာ္ဖီထဲကုိ ထည့္ဖို႕လုိ႕ သူက လွမ္းမွာလုိက္တယ္။ သူမက သူအား အ့ံအားသင့္စြာနဲ႕ ၾကည့္ျပီး သူ႕ရဲ႕ ထူးဆန္းေသာ အက်င့္ေလးေၾကာင့္ သူမ စကား စလုိက္တယ္။
ဘာလုိ႕ ေကာ္ဖီထဲ ကုိ သၾကား မထည့္ဘဲ ဆား ထည့္သုံးတာလဲ။ သူမ ေမးခြန္းေၾကာင့္ သူက က်ြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္တုန္းက ပင္လယ္ေဘး မွာေနတာပါ။ က်ြန္ေတာ္က ပင္လယ္ ေပ်ာ္ေလးေပါ့ က်ြန္ေတာ့္ အေဖ အေမနဲ႕ ေမာင္နွမေတြ အားလုံး အခုထိ အဲဒီ ပင္လယ္ေဘးက ရြာကေလး တရြာ မွာေပါ့။ က်ြန္ေတာ္ ဒီ အက်င့္ေလး ကလဲ အဲဒီ ကေန ရခဲ့တာပါ။ သူက အဲဒီက တဆင့္ သူငယ္ငယ္တုန္းက ေနထုိင္ပုံအေၾကာင္း၊ ကေလးဘဝတုန္းက အေၾကာင္းေလးေတြနဲ႕ အိမ္ကုိ လႊမ္းဆြတ္ မိေနေၾကာင္း ေတြကုိ ေဝမွ်ပါတယ္။ သူမကလည္း သူမ ငယ္ငယ္တုန္းက အေၾကာင္းေလးေတြ ျပန္လည္ ေဝမွ်ပါတယ္။ အဲဒီလုိနဲ႕ သူတုိ႕ စကားဝုိင္းေလး ဟာစုိေျပမႈ႕ ရွိလာတဲ့ အျပင္ တေယာက္ အေၾကာင္း တေယာက္သိျပီး ငယ္ေပါင္းၾကီးေဖာ္ သူငယ္ခ်င္း ေတြလုိ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ပုိင္းမွာ သူတုိ႕ေတြ မၾကာခဏ ေတြ႕ျဖစ္ခဲ့ ၾကတယ္။ တေယာက္ေပၚ တေယာက္ သံေယာဇဥ္ေလးေတြ တြယ္ခဲ့ၾကျပီး ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကတယ္။ ခ်စ္သူ ဘဝကေန တဆင့္ ၂နွစ္အၾကာမွာ လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ လက္ထက္ျပီးမွာ သူမဟာ မနက္တုိင္း သူ အလုပ္ မသြားမွီ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ တဲ့ အခါတိုင္း ကာ္ဖီေလး ထဲကုိ သူ အရမ္းနွစ္သက္တဲ့ ဆားေတြထည့္ ေဖ်ာ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႕ သူတုိ႕ေတြ ေနလာခဲ့ၾကတာ နွစ္၄၀ေက်ာ္ ၾကာတဲ့ေနာက္မွာ သူဟာ နွလုံးေသြးတုိး ေရာဂ ါ နဲ႕ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တယ္။ မကြယ္လြန္ခင္မွာ သူဟာ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္ ဆုိတဲ့ စာကေလး တေဆာင္က ုိ သူမ အတြက္ထားခဲ့တယ္။ စာထဲမွာေတာ့ ......
" သုိ႕ အခ်စ္ဆုံး ခ်စ္သူေလးရယ္..
ငါ့ကုိ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။ ငါ့ဘဝ တခုလုံး က မင္းကုိ လိမ္ခဲ့ မိတဲ့ င့ါအမွား တခုကုိ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။ ငါ မင္းကုိ တခု လိမ္ခဲ့မိ ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဆားေကာ္ဖီ ကိစၥပါဘဲ။ မင္း မွတ္မိအုံးမွာပါ။ မင္းနဲ႕ ပထမဆုံး ငါ စေတြ႕တဲ့ ေန႕ကေပါ့။ ငါဟာ အဲဒီေန႕က အရမ္းကုိ ရွက္ ေၾကာက္ ေနခဲ့မိတာပါ။ အဲဒါနဲ႕ စားပြဲထုိးေလး ကုိ သၾကား လွမ္းမွာတာ သၾကားလုိ႕ မေျပာမိ ဘဲ ဆား လုိ႕ ေယာင္ရမ္းျပီး ေျပာလုိက္မိတာပါ။ အမွန္ တကယ္ေတာ့ ငါသၾကားလုိ႕ ျပန္ျပီး ေျပာင္းေျပာခ်င္ေပမယ့့့္ ့အခြင့္ မသာခဲ့ပါဘူးဟာ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ ေလးဟာလဲ ငါတုိ႕ နွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝ အေၾကာင္းေလး ေတြ စေျပာ ေစခ့ဲ့ ့မိတာ မဟုတ္လား ဟာ။ ငါ မင္းကုိ အမွန္အတုိင္း ရွင္းျပဖုိ႕ အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကဳိးစား ခဲ့ ပါေသးတယ္။ မင္း မွတ္မိမွာပါ။ ငါ မင္းကုိ လုံးဝ မလိမ္ဘူး ဆုိတဲ့ ငါရဲ႕ဂတိ စကားေလး ကုိ ငါ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လုိ႕ မင္းစြပ္စြဲမွာ၊ မင္းအထင္ေသးမွာ၊
မင္း င့ါက ုိ မုန္းသြားမွာ ငါ အ ရမ္း စုိးေၾကာက္ မိလုိ႕ပါ။ မင္း အဲလုိ စြပ္စြဲမႈေတြနဲ႕ ငါ့ကုိ ခြဲသြားမွာ ကု္ိလည္း ငါ လုံးဝ မလုုိလား ဘူး ခ်စ္သူရာ။ အခုေတာ့ ငါလည္း ေသဆုံးခဲ့ပါျပီ။ ငါ ဘာတခုမွ မေၾကာက္ေတာ့ လုိ႕ မင္းကုိ အမွန္ေတြ ငါဖြင့္ေျပာ ပါရေစ။ အမွန္တကယ္ေတာ ့ငါ ဆားေကာ္ဖီ ကုိ လုံးဝ မၾကဳိက္ပါဘူး။ ေကာ္ဖီက ငန္ၾကိၾကိနဲ႕ အရသာ ကုိ မရွိလွ ပါဘူးဟာ။ ဒါေပမယ္ ့ခ်စ္သူ ငါ မင္းကုိ သိတဲ့ ေန႕ကစျပီး အဲဒီ ေကာ္ဖီငန္ငန္ၾကီး ကုိ အခု ငါ ေသတဲ့အထိ မညီးမညွဴ ေသာက္ ခဲ့ရပါတယ္။ ငါ မင္းကုိ ခ်စ္လြန္းလုိ႕ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီအရာကုိ ငါဘယ္ေတာ့မွ ေနာင္တ မရပါဘူး။ မင္း ငါ့ ေဘးမွာ မင္း အျမဲ ရိွေနခဲ့တာ ကုိက ငါ့အတြက္ အၾကီးမားဆုံး ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕ ပါခ်စ္သူ။ ငါ ေနာက္တခါ အသက္ ျပန္ ရွင္ခြင့္ ရခဲ့မယ္ ဆုိရင္ မင္းနဲ႕ ျပန္ဆုံ ခ်င္ပါတယ္။ မင္း ေဖ်ာ္ေပးတဲ့ ေကာ္ဖီငန္ငန္ေလး ကုိ ထပ္ေသာက္ပါ ဆုိရင္ေတာင္ မွ ငါ မညီးမညီဴဘဲ မင္းနဲ႕ တသက္တာ လက္တြဲ ခြင့္ ေလးကုိ ျပန္ရခ်င္ ပါေသး တယ္ ခ်စ္သူ။"
သူမ မ်က္ရည္စ ေတြက စာေပၚမွာ တေပၚက္ေပၚက္ က်ေနခဲ့တယ္။ တစုံတေယာက္က သာ သူမကုိ ဆားေကာ္ဖီ ေလး ဘာ အရသာ ရွိလဲလုိ႕ လွမ္းေမး ခဲ့ရင္ သူမ ရင္ထဲ ေျဖဖုိ႕ စကား ကေတာ့ အသင့္ရိွေနမွာပါ။ သူမ အတြက္ေတာ့ဆားေကာ္ဖီေလး ဟာ အရမ္းကုိ ခ်ဳိျမိန္ လြန္း ေနမွာ အေသအခ်ာ ပါဘဲ။
အခ်စ္ဟာ ေမ့စရာ ေကာင္းတဲ့ အရာ မဟုတ္ပါဘူး ခြင့္လႊတ္ ေစတဲ့ အရာပါ။
အခ်စ္ဟာ ျမင္ရတဲ့ အရာ မဟုတ္ပါဘူး နားလည္မႈ႕ ေပးေစတဲ့ အရာပါ။
အခ်စ္ဟာ ၾကားရတဲ့ အရာ မဟုတ္ပါဘူး နားေထာင္ ေစတဲ့ အရာပါ။

(အညၾတ)ေခတၱ နယူးေယာက္ခ္
ဘာသာျပန္
မွတ္ခ်က္။ ။ပထမဆုံး ဘာသာျပန္ ေရးသားတာပါ။ စာဖတ္သူတုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မႈ႕ ရွိပါေစ။ ဤဘာသာျပန္ အားေအာက္ပါ ဝက္ဖ္ဆုိဒ္မွ ျပန္ဆုိထား၏။ အနည္းအက်င္း ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထားသည္။
http://www.maneesh.co.in/ss7.html မူရင္းအား ဤ ေနရာတြင္ ျပန္လည္ ၾကည့္ရွဳပါ။

ဂ်ီေတာ့ကေန cf ဆုိတဲ့ confrence ေလးေျပာရေအာင္

ဂ်ီေတာ့ကေန cf ဆုိတဲ့ confrence ေလးေျပာရေအာင္သူငယ္ခ်င္းတု္ိ႕။
၁။ပထမဆုံး သင့္ရဲ႕ဂီ်ေတာ့မွာ service@gtalk2voip.com ကုိရုိးရုိးသူငယ္ခ်င္းတေယာက္ကုိadd သလုိ
addလုိက္ပါ။အဲဒီလုိ add ျပီးရင္ confrence အသုံးျပဳပုံကုိသင့္ရဲ႕ဂ်ီေတာ့မွာauto ရွင္းျပေပးထားမွာပါ။
၂။အဲဒီservice@gtalk2voip.com ေလးကုိသင္ click လုပ္လုိက္ပါ။
၃။service@gtalk2voip.com ရဲ႕window message ရုိက္မဲ့ေနရာမွာ CONF ဆုိျပီး type ျပီးရင္ enter ေခၚက္ခ်လုိက္ပါ။(CONF ကအၾကီး ပါ။conf ဆုိျပီး အေသးမရုိက္ပါနွင့္)
၄။သင့္ရဲ႕ဂ်ီေတာ့ကုိservice က auto ေခၚေနတာသင္ေတြ႕ရၾကားရမွာပါ။သင့္ ဂ်ီေတာ့ေခၚတာကုိ accept လုပ္လုိက္ပါ။ အဲဒီေနာက္မွာ ဂ်ီေတာ့ကေျပာပါလိမ့္မယ္
(confrence room has created.you are the master of the confrence)ဆုိတဲ့စကားသံေလးကုိသင္ၾကားရပါ
လိမ့္မယ္။
၅။အဲဒီေနာက္မွာသင္ဒီစာကုိရွာၾကည့္ပါ။>>>Conference cookie is: EOQKGPGZLDQM4F3Y ကုိလုိက္ရွာၾကည့္ပါ။
၆။cookie ရတာနဲ႕သင္ေခၚလုိတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြဆီ cookie ဒီလုိလွမ္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
( / ကုိအရင္ေရးပါ။ျပီးရင္ join ဆုိတာေရးပါ။ ျပီးရင္ space ေလးတခုျခား
ပါ။ေနာက္ျပီး EOQKGPGZLDQM4F3Y ဒီလုိ cookie ေလးေရးလုိက္ပါ။)ဥပမာ။ ။
/join EOQKGPGZLDQM4F3Y
/join(space)EOQKGPGZLDQM4F3Y
၇။သင္ cf ေျပာလုိတဲ့သင့္မိတ္ေဆြဆီမွာလဲ service@gtalk2voip.com ေလးရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၈။သင္မိတ္ေဆြကသင္ေပးလုိက္တဲ့ cookie (/join EOQKGPGZLDQM4F3Y) ကုိcopy လုပ္ျပီးသူရဲ႕ service@gtalk2voipရဲ႕message ေရးတဲ့ေနရာမွာ paste လုပ္ရမွာပါ။ျပီးရင္သူကုိenterေခၚက္ခုိင္းလုိက္ပါ။
၉။အဲဒီေနာက္မွာသင့္မိတ္ေဆြဟာဂ်ီေတာ့ကautoေခၚေနတာကုိျမင္ေနရမွာပါ။accept ကုိ click လုိက္ရင္
cf room ထဲကု္ိ auto သူေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ဒီလုိဘဲသင္ေခၚလုိတဲ့သူငယ္ခ်င္း၂၀ ေလာက္ကုိေခၚျပီး
room တခုထဲမွာ အတူတူေျပာနဳိင္ပါျပီး ။
မွတ္ခ်က္မ်ား။ ။အကယ္၍သင့္ရဲ႕cookie ကရွည္ေနတယ္လုိ႕ သင္ယူဆရင္ေတာ့ဒီလုိထပ္လုပ္နဳိင္ပါ ေသးတယ္။

၁။service@gtalk2voip.com ရဲ႕window message ရုိက္မဲ့ေနရာမွာ CONF NNN or သင္ေပးလုိတဲ့အမည္တခုကုိရုိက္ရမွာပါ။ ဥပမာ။ ။ CONFspaceBURMA (CONF နဲ႕ BURMAတုိ႕ရဲ႕ၾကားမွာ space ေလးတခုျခားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။)အဲလုိ type ျပီးရင္ enter ေခၚက္ခ်လုိက္ပါ။
၂။ဂ်ီေတာ့ကုိservice က auto ေခၚေနတာသင္ေတြ႕ရၾကားရမွာပါ။သင့္ ဂ်ီေတာ့ေခၚတာကုိ accept လုပ္လုိက္ပါ။ အဲဒီေနာက္မွာ ဂ်ီေတာ့ကေျပာပါလိမ့္မယ္
(confrence room has created.you are the master of the confrence)ဆုိတဲ့စကားသံေလးကုိသင္ၾကားရပါ
လိမ့္မယ္။
၃။အဲဒီေနာက္မွာသင္ဒီစာကုိလုိက္ရွာရမွာပါျဖစ္တယ္။>>>Conference cookie is:BURMA ၄။အဲလုိျမင္တာနဲ႕သင္ေခၚလုိတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြဆီ cookie ဒီလုိလွမ္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
( / ကုိအရင္ေရးပါ။ျပီးရင္ join ဆုိတာေရးပါ။ ျပီးရင္ space ေလးတခုျခား
ပါ။ေနာက္ျပီး BURMA လုိ္႕ဒီလုိ cookie ေလးေရးလုိက္ပါ။)ဥပမာ။ ။
/join BURMA
/join(space)BURMA
ဒီဟာကေတာ့cookieအတုိေကာက္လုပ္တဲ့နည္းကေလးပါ။

အထူးမွတ္ခ်က္။ ။
cookie ကအျမဲတူမေနပါဘူး။သင္cf အသစ္လုပ္တုိင္းcookieအသစ္အျမဲရွိေနမွာပါ။တခါတခါမွာသင္တုိ႕
cf room ဟာconnection ေၾကာင့္ server down သြားတာမ်ဳိး၊cf အသံမၾကားေတာ့တာမ်ဳိးသင္ၾကဳံေတြ႕ရမွာပါ။
အဲဒီအခါၾကရင္ေတာ့သင္service@gtalk2voip.com ဆုိ္တဲ့window ေလးကုိပိတ္ပါ။ သင့္ရဲ႕ဂ်ီေတာ့ကေန
sign out လုပ္လုိက္ပါ။ျပီးလွ်င္ျပန္ sing in လုပ္ျပီး cf room ko အစကျပန္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။သင္ဒီစာကုိ
ဖတ္ျပီး ေနာက္သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အသံကုိနားေထာင္ျပီးသင္တုိ႕ရဲ႕ခင္မင္မႈ႕ေတြပုိျပီးတုိးပြားနဳိင္ပါေစ။


မရွင္းရင္ comments မွာmessage ခ်န္ျပီးေမးျမန္နဳိင္ပါတယ္။
(အညၾတ)ေခတၱ နယူးေယာက္ခ္

(ဒီcfလုပ္ပုံကုိ ဒီ http://gtalk2voip.com/ ဝက္ဖ္ဆုိဒ္ကေနေလ့လာျပီး ၊ကုိယ္တုိင္အသုံးျပဳျပီးမွရွင္းျပထား
ုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။)

10/19/08

သင္ယူးအက္စ္၌ေက်ာင္းေရွာက္ရာတြင္္္လုိအပ္ခ်က္မ်ား

ယူးအက္စ္၌ေက်ာင္းေရွာက္ရာတြင္သင္သိလုိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားဤေနရာတြင္ေဆြးေႏြးနုိင္ပါသည္။
သင္သိလုိေသာေမးခြန္းမ်ားကုိcommentsကုိclick နွိပ္၍ေမးျမန္းနဳိင္သည္။

သစ္ရြက္ေၾကြက်လူ႕ဘဝ

သစ္ပင္မ်ားထက္ ေရာ္ရြက္ဝါလုိ
ေၾကြသက္ေျမခ ေၾကြခ်ိန္က်က
ေၾကြရမည္မွာ ဓမၼတာတည္း။
ထုိ႕နည္းတူစြာ လူ႕ဘဝလည္း
ေသၾကေနာက္ဆုံး ခႏၶာတုံးလိမ့္
ေၾကာက္လွလြန္ကဲ ရြံ႕ေသာ္လည္းကြယ္
မျမဲဇီဝိန္ ပ်က္ျပန္းခ်ိန္၌
ကဝိန္အေမာ္ သမားေက်ာ္တုိ႕
ကုေသာ္ေပမင့္ ေသခ်ိန္လင့္က
ေၾကြရြက္ဝါလုိ ထက္ပမာတည္း
ေၾသာ္... သစ္ရြက္ေၾကြက်
လူ႕ ဘဝ ...သုိ႕...
(အည့ံပန္း)

10/16/08

အနဳိင္းမဲ့ရနံ႕

လူ႕ဂုဏ္သတင္း
ေက်ာ္ေဇာျခင္းကား
အရင္းစစ္က
ျမစ္ဖ်ားခံလာ
ထုိေနရာမွာ
သီလာရနံ႕
လြန္သင္းပ်ံ႕၏။
(အညံ့ပန္း)

လူသတင္း

လူ႕ဘုံဘဝ
ဤေလာကဝယ္
သီလာရနံ႕
လြန္သင္းပ်ံ့က
ဆယ္မ်က္နွာမွ
ဖီလာထက္ေအာက္
အကုန္ေရာက္ခါ
ေက်ာ္ေဇာရွာသည္
လူသတင္းမွာ
အခ်င္းခ်င္းသာ
လူခ်င္းေဆာင္ယူသည္...
(အညံ့ပန္း)

ပန္းသတင္း

ေလာကအလယ္
ပန္းဥယ်ာန္ဝယ္
ဘယ္ပန္းရနံ႕
ၾကြယ္သင္းပ်ံ့လဲ
အျမဲဖီလာ
မေရာက္ရွာဘဲ
ေလေအာက္ဝဲကာ
ေရြ႕ရရွာသည္
ပန္းသတင္းမွာ
အခ်င္းခ်င္းသာ
ေလညွင္းေဆာင္ယူသည္...
(အညံ့ပန္း)

ခဲဖ်က္ပါေသာခဲတံကုိကုိင္ပါ။

ခဲဖ်က္ပါေသာ ခဲတံ ကုိကုိင္ေသာသူသည္
အမွန္ကုိလဲေရးသားနဳိင္၏။ အမွားကုိေရးမိေသာ္လဲ
ခဲဖ်က္ျဖင့္ဖ်က္ျပစ္နဳိင္၏။

ခဲဖ်က္မပါေေသာခဲတံကုိကုိင္ေသာသူသည္
အမွန္ကုိေရးသားနဳိင္၏။အမွားကုိေရးမိေသာ္ခဲဖ်က္မပါ၍
မဖ်က္နဳိင္။အမွားအတုိင္းသာထားရ၏။

အသိဥာဏ္ပညာရွိေသာသူသည္ခဲဖ်က္ပါေသာခဲတန္ကုိ
ကုိင္ထားေသာသူမည္၏။မွန္လ်င္မွန္သလုိထား၍
မွားလ်င္ခ်က္ျခင္းဖ်က္ျပင္နဳိင္၏။

အသိဥာဏ္ပညာမဲ့ေသာသူသည္ခဲဖ်က္မပါေသာခဲတန္ကုိကုိင္
ထား၏။မွန္လ်င္ေတာ္ပါေသး၏။မွားလ်င္ဖ်က္မရေတာ့ေပ။
(အညံ့ပန္း)

ခ်စ္တာမုန္းတာဒုကၡပါ

တဏွာအၾကဳိက္ လွဳိက္လွဳိက္လဲွလဲွ
အသဲထဲဝယ္ စြဲျမဲနွစ္ဝင္
မခ်စ္ခ်င္ပါ…
ပူပင္ေသာက မ်က္ရည္စနွင့္
လြမ္းရမွာကုိ စုိးေၾကာက္သည္။

ေဒါသမဲမဲ အသဲနွလုံး
တမာဖုံးလ်က္ မျပဳံးမရႊင္
မမုန္းခ်င္ပါ...
မာန္ဝင္မ်က္ရွ ခက္ေဒါသနွင့္
ရန္စရွည္မွာ စုိးေၾကာက္သည္။

ေၾသာ္…ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း
အစဥ္ကင္းလ်က္ စိတ္ရင္းျဖဴစင္
ခပ္သိမ္းသူကုိ ညီတူဆက္ဆံလုိတကား။
(အညံ့ပန္း)

10/15/08

အညာေရဆန္စိတ္အားသန္

ငယ္စဥ္ကေလး ပညာေရးမွာ ၾကဳိးစားပါသည္
ပညာသင္ၾကား ဆရာမ်ားက
ၾကိမ္းဝါးေအာ္ေငါက္ ေဂါင္းထိပ္ေခၚက္ျပန္
ျပန္ေနာက္မဆုတ္ စိတ္ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္
ကုတ္ကုတ္ကာပင္ တတ္ေအာင္သင္သည္
ေနာင္တြင္မ်ားက်ဳိး ေဆာင္သည့္ပုိးဖုိ႕။

အရည္အေသြး မေျပာင္ေသးခင္
ကေလးကေလွာင္ ေဘးကေျပာင္သည္
ေလွာင္ေျပာင္ဒီတြက္ စိတ္မပ်က္ပဲ
ေရွ႕ဆက္ျပီးေတာ့ ၾကဳိးစားလုပ္သည္။

မ်က္စိကုိမိွတ္ အံကုိၾကိတ္ျပီး
ဇြဲစိတ္ထန္ျပင္း အားမာန္တင္းလ်က္
ေအာင္ျခင္းပန္းတုိင္ေရာက္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္ေရးတြက္ ခရီးဆက္ခ်ိန္
စိတ္ပ်က္မွဳမ်ား လာဆီးတားလည္း
ကုိယ္သြားျမဲလမ္း ကုိယ့္ေျခလွမ္းေတာ့
တနွမ္းေစ့မွ် မဆုတ္ရ။

ျဖစ္ပါ့မလား ျဖစ္မလားလုိ႔
ယုံမွားဒြိဟ သံသယျဖင့္
ေန႔ညခ်ိန္ေတြ မကုန္ေစနဲ႔
ကုိယ့္မ်က္လုံးေရွ႕ၾကဳံစုံေတြ႕သည့္
ေကာက္ေကြ႕ထစ္ဖု အေမွာင္ထုကုိ
ေအာင္မူေအာင္ျခင္း ေအာင္စစ္ခင္း၍
ေအာင္ျခင္းလမ္းေပၚ ေလွ်ာက္စမ္းပါ။

ဆူးေျငာင့္ေရာျပြမ္း ခေရာင္းလႊမ္းသည့္
ၾကမ္းတမ္းေကြ႕ေကာက္ လမ္းေပၚေလွ်ာက္မွ
ပန္းတုိ႔ ထုံမႊမ္း ေမႊ႕ရာလႊမ္းသည့္
ေရႊနန္းဘုံေပၚစံရမည္။

ေရႊနန္းဘုံမွာ ဆန္ကုန္ေျမေလး
ေနထုိင္ေရးနွင့္ ေခ်းေသးမ်ားရုံ
မခုိလွဳံဘူး ဒီဘုံေရႊနန္း
ဒီၾကဌာန္းမွ ေအာင္ပန္းအျမင့္
တပြင့္ပြင့္ကုိ လွမ္းလင့္ပုိင္စီး
ဆြတ္ခူးျပီးမွ ခရီးတလွမ္း
ေရွ႕ကုိဆက္မည္ ပင္ပန္းလြန္းလုိ႕ေသေစေတာ့။

(အညံ့ပန္း)

10/14/08

ေက်းဇူး

ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္းေက်ြးေမြးေနၾကရသည့္
မိဘေက်းဇူးကုိမဆုိထားဘိ
တလုပ္စားဖူး သူ႕ေက်းဇူး
အထူးဆပ္ရသည္။
ဦးေကလာသ(ျမင္းျခံ)

တလုပ္ထၼင္း ၊တရွဳပ္ဟင္းမွ်
ဝမ္းတြင္းလွ်ာနဴး ၊စားရဖူးမူ
ထုိေသာသူအား ၊ျပစ္မွားတရံ
မေနာကံမွ် ၊မၾကံအပ္ေပ။
(အညံ့ပန္း)

ေဖေဖေရးတဲ့စာ

ဒီစာကေတာ့က်ြန္ေတာ့္ေဖေဖက်ြန္ေတာ့္ဆီကုိလွမ္းေရးတဲ့စာပါ။က်ြန္ေတာ့္ေဖေဖနဲ႕ေမေမတုိ႕ကက်ြန္ေတာ့္ကုိ
အရမ္းခ်စ္ေၾကာင္းကုိေရးထားတာပါ။က်ြန္ေတာ့္လုိဘဲအခုစာဖတ္ေနတဲ့သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ေဖေဖေမေမလဲ သူငယ္ခ်င္းတုိ႕ကုိအရမ္းခ်စ္တယ္ဆုိတာကေတာ့မုခ်မလႊဲပါဘဲ။ဒီစာကုိဖတ္ျပီးက်ြန္ေတာ္အသိတရား
တခုရခဲ့လုိ႕ဒီစာေလးကုိေဝမွ်လုိက္တာပါ။


"ဘုရားမေမ့ေဘးမေတြ႕ခ်မ္းေျမ့သာယာသည္"တဲ့ခ်စ္လွစြာေသာသားၾကီးေရ...........

ရာသီစက္ဝန္းတုိ႕လဲအစဥ္အျမဲေျပာင္းလဲေနၾကေလရဲ႕......ေႏြမွမုိး......မုိးမွေဆာင္း....ေဆာင္းမွသည္ေႏြ

သုိ႕ေရာက္ခဲ့ျပန္ေလျပီ..."ေနပူလုိ႔ညခ်မ္းတေပါင္းလသရမ္း"ဆုိသလုိဘဲေန႔အခ်ိန္မွာပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕

သေလာက္ညအခ်ိန္ၾကျပန္ေတာ့ေဆာင္းေလေငြ႕ေငြ႕နဲ႔မုိ႕ေအးစက္စက္ေနေလရဲ႕.....သားၾကီးေရ သတိတရ

တမ္းတတနဲ႔ လြမ္းစရာေလးေတြ ေတြးေနေရးေနမိတယ္...ယေန႔ကမာၻၾကီးဟာ အရာရာမွာဘက္စုံတုိး

တက္ေျပာင္းလဲေနၾကသလုိ ဒီကမာၻၾကီးအတြင္းမွာေနထုိင္ၾကတဲ့ဒုိ႔မိသားစုလဲတုိးတက္ေနတဲ့ကမာၻၾကီးနဲ႔အမီွ

ရင္ေဘာင္တန္းနဳိင္ေအာင္ၾကဳိးစားၾကရမယ္။ ဒီကေန႔ကမာၻလူသားေတြဟာ မတူညီတဲ့အေျခအေန

ေတြနဲ႔ရပ္တည္ ေနၾကေပမယ့္အားလုံးေသာလူသားေတြရဲ႕မိဘေတြမွာေတာ့တူညီတဲ့ဆႏၵတခုေတာ့

ရွိေနၾကမွာပါ။အဲဒါကဘာလဲဆုိေတာ့သူတုိ႕ေမြးဖြားေပးလုိက္တဲ့သားသၼီးေတြကုိေနာင္အနာဂတ္မွာတုိးတက္

ဖြ႔ံျဖဳိးတဲ့မ်ဳိးဆက္တခုအျဖစ္က်န္ရစ္ေနေစျခင္ၾကမွာဘဲ။အဲဒီမိဘေတြထဲမွာေတာ့မင္းေမေမနဲ႔ေဖေဖကထိပ္ဆုံး

ကေနမွာပါဘဲ။ကုိယ္တုိင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့မိသားစုကဆင္းသက္လာရေတာ့ငယ္စဥ္ကေလးဘဝေတြမွာ

အဲဒီဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္ကုိခါးစီးခံခဲ့ရတယ္။ဒါေတြကုိဒီရဲ႕မ်ဳိးဆက္တဖက္ကုိဒီဒုကၡေနာင္ၾကဳိးေတြကုိမဆက္ေစခ်င္

ေတာ့ဘူး။ဒါေၾကာင့္ဟုိး ငယ္ငယ္တုန္းကရင္းဆင္းရဲတဲ့ဘဝကလႊတ္ေျမာက္ေအာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကဳိးစားခဲ့ရတယ္။

ရုန္းကန္ခဲ့ရတယ္။ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ဘဝကလႊတ္ေျမာက္ေအာင္အခ်ိန္ေတြ၊ေငြေတြအရာရာကုိေပးဆက္ခဲ့ရတာ

ယေန႔ထက္တုိင္မေမာနဳိင္မပန္းနဳိင္ေအာင္ပါဘဲ။သားသၼီးေတြေကာင္းစားဘုိ႔ဆုိရင္ဘာကုိဘဲရင္ဆုိင္ရ၊ရင္ဆုိင္ရ

ဘယ္လုိအခက္အခဲကုိမဆုိအဆင္သင့္ဘဲ။အခုဘဲအေဖတုိ႔အသက္ေတြကုိတြက္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ငါးဆယ္

ေက်ာ္ကုိေရာက္လုိ႕ဆံေတြျဖဴသြားေတြက်ဳိးစျပဳေနပါျပီ။ဒါေပမယ့္သားၾကီးေရ ေဖေဖတုိ႔ေမေမတုိ႔ကေတာ့အျပဳံး

မပ်က္ေရွ႕ကုိဆက္ျပီးခရီးနွင္ဆဲပါဘဲ။သားေတြသၼီးေတြအတြက္မုိ႕အုိရင္လဲအုိေနပါေစ။ပင္းပန္းလြန္းလုိ႔ေနပါေစ။

ရုပ္အေနဆင္းရဲသေလာက္စိတ္ကေတာ့ေပ်ာ္ပါတယ္။ၾကည္းနဴးပါတယ္။ခ်မ္းသာပါတယ္။သားေတြသၼီးေတြအ

တြက္မုိ႕မေမာနဳိင္မပန္းနဳိင္ေရွ႕သုိ႕ဆက္၍ၾကဳိးစားျမဲပါဘဲ။ဒါေၾကာင့္ သားၾကီး အရာရာမွာသီးခံနဳိင္စြမ္းရွိျပီး

ရုိးသားၾကဳိးစား၍တုိးပြားဘုိ႔အရာရာမွာအခက္အခဲေတြကုိရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားနဳိင္ပါေစ။ေျပာရအုံးမယ္သားၾကီးေရ

မင္းဆီစာေရးေတာ့မယ္ဆုိရင္ မင္းအေမကငါ့ကုိဘဲအျမဲေရးေပးဘု္ိ႔တုိက္တြန္းတယ္။ဟုတ္ေတာ့လဲဟုတ္ပါတယ္

သူကေရးခ်င္ေပမယ့္ေကာင္းေကာင္းမေရးတတ္ေတာ့အေဖဘဲေရးရတာေပါ့။ဒါေပမယ့္သူရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကုိ

အေဖနားလည္ခံစားနဳိင္ပါတယ္။မင္းအေမေျပာတဲ့အေမာေျပမဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ငါ့သားၾကီးပညာတတ္ၾကီးတ

ေယာက္အျဖစ္ဘဝကုိရပ္တည္နဳိင္တဲ့တေန႔ေပါ့။ဒါသူရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဘဲ။သူ႕ဘဝရဲ႕အလုိခ်င္ဆုံးအရာဘဲ။

ငယ္စဥ္ကဆင္းရဲလုိ႕ပညာကုိသင္ခ်င္ေပမယ့္ေကာင္းေကာင္းမသင္ခဲ့ရတဲ့မင္းအေမရဲ႕ဘဝကုိနားလည္ေပး

ရင္းၾကဳိးစားဖုိ႕ဘဲထပ္ေလာင္းတုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။သားေရ မေန႕ညကဒုိ႕မိသားစုရုပ္ရွင္အတူၾကည့္ျဖစ္ၾက

တယ္။ရုပ္ရွင္ထဲက "FATHER" ဆုိတဲ့စကားလုံးကုိမင္းအေမၾကားေတာ့မင္းအေမက"FATHER"ဆုိတာ

"အေဖ"လုိ႕ေျပာတာလားလုိ႕သားငယ္ကုိေမးတယ္။မင္းညီကအံ့ၾသျပီး"FATHER"ဆုိတဲ့စကားလုံးကုိအေမ

ဘယ္လုိသိတာလဲလုိ႕ေမးတယ္။မင္းအေမကေျဖတယ္။အေမလဲၾကည့္ဖန္မ်ားေတာ့မွတ္မိတာေပါ့လုိ႕ေျဖတယ္။

တကယ္ေတာ့မင္းအေမရဲ႕ဘဝကသနားစရာပါ။သားေတြသၼီးေတြအေပၚမွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးမားလြန္းတယ္။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္မင္းအေမရဲ႕ဆႏၵျပည့္ဝေအာင္ၾကဳိးစားလုိက္ပါအုံးသားၾကီးရယ္။သားၾကီးအိမ္ကမိသားစုတေတြ

အားလုံးက်မၼာ ခ်မ္းသာစြာရွိၾကပါတယ္။မင္းကတေယာက္တည္းဆုိေတာ့အစစအရာရာမင္းအတြက္ကုိဘဲစိတ္ပူ

ေနၾကတယ္။ဒီအခ်ိန္မွာဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ဆရာ၊မိဘ အနႏၱငါးပါးကုိပုိျပီးသတိတရနဲ႔ရွိေစခ်င္တယ္။

ကုိယ့္က်န္းမာေရးကုိဂရုစုိက္။ အက်ဳိးမဲ့ အခ်ည္းနွီး အခ်ိန္ကုန္စရာေတြကုိအေဝးကေရွာင္ပါ။အခ်ိန္ဆုိတာကုိ

ပညာေရးနဲ႔စီးပြားေရးမွာဘဲကုန္ေစခ်င္တယ္။ေနရာတကာသတိၾကီးစြာနဲ႔ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ေနပါ။အခက္အခဲမွန္

သမွ်ကုိေက်ာ္လႊားနဳိင္ျပီးမၾကာခင္ျပီးျပည့္စုံေသာဘဝနွင့္ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ၾကပါစုိ႔။

ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္
ေဖေဖ၊ေမေမနွင့္သားငယ္

မဂၤလာရွိေသာသီးတင္းက်ြတ္လျပည့္ညေလးျဖစ္ပါေစ

မိဘနွစ္ပါးအားဤေနရာမွရွိခုိးကန္ေတာ့ပါ၏။

10/13/08

နဳတ္ဆက္သည္

နဳတ္သည္။ဆက္သည္။နဳတ္ဆက္သည္တဲ့။ဒါလူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာေနၾကစကားေလးပါ။
လူအမ်ဳိးမ်ဳးိစိတ္အေထြေထြဘဲဗ်ာ..နဳတ္ဆက္တယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ကုိက်ြန္ေတာ္တုိ႕ကုိယ္စီ ကုိယ္သိတဲ့
အဓိပၸာယ္နဲ႕က်ြန္ေတာ္တုိ႕အခ်င္းခ်င္းနဳတ္ဆက္ေနၾကတာမဟုတ္ပါလားဗ်ာ။ဒီေနရာမွာက်ြန္ေတာ္ေမးခ်င္
တဲ့ေမးခြန္းေလးတခုရွိပါတယ္။ဒီနဳတ္ဆက္တယ္ဆုိတဲ့အဓိပၸာယ္ကုိအခ်င္းခ်င္းေကာေမးဖူးၾကပါသလားဗ်ာ။
နဳတ္ဆက္တယ္ဆုိတာဘာလဲ။ဘာအဓိပၸာယ္ကုိဆုိလုိတာလဲဗ်ာ။ဘာေတြကုိနဳတ္မွာလဲ။ဘာေတြကုိဆက္ၾက
မွာလဲဗ်။က်ြန္ေတာ္သိတဲ့နဳတ္ဆက္တယ္ဆုိတာေလးကုိေဝမွ်ပါရေစဗ်ာ။ဒီစကားေလးကက်ြန္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္း
ကတည္းကက်ြန္ေတာ့္ေဖေဖ သူရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြကုိအျမဲျပန္ခါနီးေျပာေနၾကစကားေလးပါ။က်ြန္ေတာ္လဲက်ြန္
ေတာ့္ဘေလာ့က္ခ္ေလးကုိလာဖတ္ၾကတဲ့က်ြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြကုိဒီလုိမွ်ေဝေပးလုိက္ခ်င္တယ္ဗ်ာ။
သူငယ္ခ်င္းတုိ႕ေရက်ြန္ေတာ္တုိ႕ေတြ မေကာင္းတာေလးေတြ "နဳတ္" ျပီး ေကာင္းတာေလးေတြကုိဘဲ "ဆက္"ၾက
ရေအာင္ဗ်ာ။အားလုံးကုိဒီေနရာေလးကေနျပီးက်ြန္ေတာ္"နဳတ္ဆက္"လုိက္ပါတယ္။စာဖတ္သူတုိင္းက်ြန္ေတာ္နဲ႕
အတူနဳတ္ဆက္နဳိင္ၾကပါေစ။
(အညၾတ)

ေဖေဖေမေမတုိ႕၏ဆႏၵ

"ပြင့္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာဘုရားရွင္တုိ႕၏အဆုံးအမ"
၁ မေကာင္းမွဳမွန္သမွ်ကုိ မလုပ္ရျခင္း
၂ ေကာင္းမွဳမွန္သမွ်နွင့္ျပည့္စုံေစျခင္း
၃ မိမိစိတ္ကုိျဖဴစင္ေစျခင္း

"ဆရာသမားတုိ႕၏အဆုံးအမ"
၁ ေလာဘ ၊ေဒါသ ၊ေမာဟ တည္းဟူေသာ
အကုသုိလ္တရား(၃)ပါးကုိ(-)နဳတ္ပါ။
၂ အေလာဘ ၊အေဒါသ ၊အေမာဟ တည္းဟူေသာ
ကုသုိလ္တရား(၃)ပါးကုိ(+)ဆက္ပါ။

အထက္ပါ ဘုရားရွင္ တုိ႕၏အဆုံးအမနွင့္
ဆရာသမားတုိ႕၏အဆုံးအမတုိ႕အား
အျမဲမျပတ္မေမ့မေလွ်ာ့ေသာသတိတရား
နွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစ။
(အညံ့ပန္း)

ဤေလာက၌

ဘုရားသည္သာ အျမတ္ဆုံး ရတနာ
တရားသည္သာ အျမတ္ဆုံး ရတနာ
သံဃာသည္သာ အျမတ္ဆုံး ရတနာ

ဤရတနာျမတ္သုံးပါးအား
တကယ္တမ္း(သိ)ေအာင္ တကယ္တမ္း(ရွိ)ေအာင္
အားထုတ္နဳိင္ေသာသူတုိ႕သာလွ်င္
ရတတနာရွိရာရတနာလာ ဆုိသည့္ စကားအတုိင္း

ပစၥဳပၸန္ ခ်မ္းသာသည္၄င္း
တမလြန္ခ်မ္းသာသည္၄င္း
နိမၺၺၺန္ခ်မ္းသာသည္၄င္း မုခ်ဧကံ
ရရုိးမွန္ပါေပ၏။
(အညံ့ပန္း)

"ေနာင္တ" ဆုိတာ

အမွားမယြင္းမ်ားစြာ ဆုံးရွဳံးနွစ္နာမွဳမ်ားစြာ
နဲ႕ေပးဆပ္ၾကရတာမုိ႕..............
"ေနာင္" မွ "မတ" ရေလေအာင္
ေနရာတကာ အရာရာမွာ..မိမိေရာ
သူတပါးပါထိခုိက္နစ္နာမွဳ႕မရွိတဲ့
အေကာင္းဆုံး မွန္သမွ်ကုိအျမန္ဆုံး
လုပ္ပါ........
ေလာကၾကီးမွာ..................
>>>>>>ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားတာနဲ႕
>>>>>>ေကာက္ေကာက္သြားတာ ၂ မ်ဳိးဘဲရွိတယ္။
ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားရင္ လုိရာခရီးေရာက္မယ္။
ေကာက္ေကာက္သြားရင္ ေဂ်ာက္က်မယ္။
က်ပ္က်ပ္သတိထား.................
(အညံ့ပန္း)

စစ္ကုိင္းတုိင္းဘုဓလင္ျမဳိ႕ေၾကာင္ပန္းေတာရပဥၥမနာယကဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေနာက္ဆုံး, ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ေသာ သမုတိသစၥာ ၾသ၀ါဒကထာ

၁။ငယ္ငယ္ကသား ၾကီးေသာ္ အား သားအား ျဖစ္ဖုိ႕သင့္၊
ငယ္ငယ္ကသား ၾကီးေသာ္ က်ား သားက်ား မျဖစ္သင့္၊

ငယ္ငယ္ကသား ၾကီးေသာ္ ပ်ား သားပ်ား ျဖစ္ဖုိ႕သင့္၊
ငယ္ငယ္ကသား ၾကီးေသာ္ ခါး သားခါး မျဖစ္သင့္၊

၂။ငယ္ငယ္ကသၼီး ၾကီးေသာ္ ထီး သၼီးထီးျဖစ္ဖုိ႕သင့္၊
ငယ္ငယ္ကသၼီး ၾကီးေသာ္ မီး သၼီးမီးမျဖစ္သင့္၊

ငယ္ငယ္ကသၼီး ၾကီးေသာ္ ဘီး သၼီးဘီးျဖစ္ဖုိ႕သင့္၊
ငယ္ငယ္ကသၼီး ၾကီးေသာ္ ဂ်ီး သၼီးဂ်ီးမျဖစ္သင့္၊

၃။ငယ္ငယ္ကေဆြမ်ဳိး ၾကီးေရႊမ်ဳိး ေရႊမ်ဳိးျဖစ္ဖုိ႕သင့္၊
ငယ္ငယ္ကေဆြမ်ဳိး ၾကီးေဆြဆုိး ေဆြဆုိးမျဖစ္သင့္၊

ငယ္ငယ္ကမိတ္ေဆြ ၾကီးမိတ္ေရႊ မိတ္ေရႊျဖစ္ဖုိ႕သင့္၊
ငယ္ငယ္ကမိတ္ေဆြ ၾကီးမိတ္ေထြ မိတ္ေထြမျဖစ္သင့္၊

၄။ငယ္ငယ္ကတပည့္ ၾကီးတပည့္ တပည့္ျဖစ္ဖုိ႕သင့္၊
ငယ္ငယ္ကတပည့္ ၾကီးတုပည့္ တုပည့္မျဖစ္သင့္၊
ငယ္ငယ္ကတပည့္ ၾကီးတင္းျပည့္ တင္းျပည့္မျဖစ္သင့္၊

၅။ၾကီးေသာ္ သားအား တရားလုိက္စား တရားသားျဖစ္ဖုိ႕သင့္၊
ၾကီးေသာ္ သၼီး ထီး တရားလုိက္ျပီး တရားသၼီးျဖစ္ဖုိ႕သင့္၊

၆။ၾကီးေသာ္သားပ်ား တရားလုိက္စား တရားသားျဖစ္ဖုိ႕သင့္၊
ၾကီေသာ္သၼီးဘီး တရားလုိက္ျပီး တရားသၼီးျဖစ္ဖုိ႕သင့္။

ပတၱျမားေျမ မွ အည့ံပန္း

ေတာရေၾကာင္ပန္း ဒါနလႊမ္း
ေလာဘမွန္သမ်ွ အကုန္က်ြမ္း

ေတာရေၾကာင္ပန္း ေမတၱာလႊမ္း
ေဒါသမွန္သမ်ွ အကုန္က်ြမ္း

ေတာရေၾကာင္ပန္း ရုပ္,နာမ္လႊမ္း
ၾကားရသူတုိင္း ေမာဟက်ြမ္း

ဒါနကုိတြဲ သီလကုိျမဲ
ဘာ၀နာကုိစြဲ နိမၺာန္နဲ႕မလႊဲ

ပတၱျမားေျမမွ "အညံ့ပန္း"